Odlomak

U državama sa federalnim uređenjem ustavom je ustanovljena podela državne vlasti između federalne države, s jedne, i federalnih jedinica, s druge strane, praćena paralelnim sistemom državnih organa. U unitarnoj državi državnu vlast kao jedini državni organi vrše centralni organi. Vlast se u tom slučaju vrši u celini ili se pojedini poslovi državne vlasti poveravaju necentralnim organima, koji su im podređeni u određenom stepenu. S obzirom na taj odnos koji se uspostavlja između centralnih i necentralnih organa, unitarna država može biti centralizovana i decentralizovana. Instrument pomoću koje se postiže potpuna podređenost necentralnih organa centralnim i uspostavlja centralističko državno uređenje u unitarnoj državi naziva se dekoncentracija. Suprotno tome, instrument pomoću kojeg se necentralnim organima ostavlja izvestan stepen samostalnosti u odnosu na centralne organe i uspostavlja decentralizovano državno uređenje naziva se decentralizacija. Dekoncentracija i decentralizacija su dva modaliteta ostvarivanja načela jedinstva državne volje u unitarnoj državi. Zajedničko im je prije svega što državnu vlast, pre svega državnu upravu, približava građanima što predstavlja jedno od obeležja dobro uređene države. Pritome se prvenstveno misli na poveravanje necentralnim organima pojedinih poslova upravne vlasti, a ne vlasti odlučivanja, koja ostaje u nadležnosti centralnih državnih organa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Ustavno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari