Odlomak

Izvod

Autentični prostori u svijetu doživljavaju transformaciju. Regionalne nejednakosti i različitosti tog prostora na svjetskom nivou su ogromne. No, trend razvoja privrednih djelatnosti a posebno turizma sve je izraženiji i prisutniji. Turizam je djelatnost koja na održive, posebne, autentične, ruralne prostore može imati značajan ekonomski, socijalni, funkcionalni i fizionomski uticaj. Uloga turizma kao pokretača i transformatora u revitalizaciji prostora dokazana je u mnogim evropskim zemljama razvojem savremenih vidova turizma, posebno geoturizma.
Savremena turistička kretanja obilježena su trendovima koji se razlikuju od dosadašnjih koji su se uglavnom svodili na kupališni turizam u okviru ljetne sezone. Višak slobodnog vremena, duži godišnji odmori, višak finansijskih sredstava, moderne saobraćajnice, telekomunikacijske veze, viši nivo obrazovanja i ekološke svijesti samo su neki od elemenata koji bitno utiču na promjenu i povećanje turističkih kretanja.

Ključne riječi: turizam, geoturizam, autentičan prostor

 

 
Uvod

Geografski položaj, klimatske prilike i karakteristike njenog prostora, kao i prirodni resursi i njihov raspored, čine Crnu Goru po mnogo čemu izuzetnom evropskom državom. Priroda Crne Gore, uključujući bogati biodiverzitet i specifične pejzažne i kulturne vrijednosti, je jedno od njenih najvećih bogatstava.

Savremeni turista ne želi da utiče na prirodne procese, već on želi da nauči što više o prirodi, lokalnom stanovništvu i njihovim navikama ne insistirajući na luksuzu i klasčnim turističkim uslugama. Upravo u tome leži perspektiva razvoja geoturizma, razvijanjem posebnosti svake prirodne cjeline na zemaljskoj kugi i uključivanjem turiste u tom razvoju a ne degradaciji kao što je bila ranija praksa klasičnog turiste. Pa u želji da se udovolji svakome i naprave uslovi koji će stimulirati osjećaj “kao kod kuće” ne samo da se rizikuje nego se i žrtvuju prave vrijednosti i specifičnosti regije ili mjesta, koje su u prvom redu tog gosta i privukle tamo.

Mnoge studije su dokazale da upravo ovi faktori ( autentičnost regije, specifičnosti lokalne kuhinje, bogatstvo tradicije i običaja, kulturno naslijeđe) privlače turiste koji najviše troše novaca, najčešće putuju donose najveći obim posjeta. U svojoj srži geoturizam predstavlja sredstvo za jačanje i rekonstrukciju turističkih formi s ciljem povećanja turističke vrijednosti prirodnih i kulturnih karakteristika i raznolikosti destinacije

Cilj ovog istraživanja je perspektiva razvoja geoturizma u barskoj subregiji i podizanje svijesti o važnosti očuvanja prirode kao i edukacija lokalnog stanovništva  i podizanje svijesti o očuvanju zdrave prirodne sredine. A sve to sa ciljem ostvarivanja koristi i dobrobiti za lokalnu zajednicu. Kakvi su uslovi za razvoja geoturizma u ovoj turističko-geografskoj oblasti i koje bi bile benificije po regiju otvaranjem nekog turističkog kompleksa sa dobro odrađenom infrastrukturom, smještajem, sportsko-rekreativnih, i drugih antropogenih vrijednosti.

 

 

Geoturizam
Pojam geoturizma
Geoturizam je ukratko definisan kao turizam koji podržava, podupire, unaprijeđuje i uvažava geografski karakter mjesta koje se posjećuje – njegov okoliš, kulturu, estetiku, naslijeđe i dobrobit ljudi koji tamo obitavaju .
Koncept održivog turizma nije nikakva novost kod turističkog planiranja destinacija, ali je u prošlosti takav koncept ponajprije podrazumjevao podupiranje u očuvanju ekološke ravnoteže okoline i minimiziranje negativnih utjecaja masovnog turizma.E sad, pojam geoturizma je blisko povezan sa tim konceptom ali znatno proširen jer ne samo da ima veze sa očuvanjem geografskog karaktera destinacije nego uvažava punu kombinaciju prirodnih obilježja i karaktera ljudi koje razlikuju jednu destinaciju od druge.Najbliži su ovom konceptu danas agroturizam i ekoturizam, ali geoturizam pod kapu stavlja i njih i druge forme i znatno proširuje priču.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese