Odlomak

Na električnim lokomotivama serije 461 glavni pogon predstavlja vučni pogon
lokomotivskih osovinskih sklopova s vučnim motorima za valovitu struju. Pomoćni
pogon predstavlja pogon pomoćnih mašina trofaznim asinhronim motorima s
kratkospojenim rotorom. Za napajanje ovih motora potreban je pretvarač jednosmernog
napona u trofazni. Trofazni asinhroni motori pokreću sledeće pomoćne mašine:
• šest gornjih i šest donjih ventilatora za hlađenje vučnih motora i ispravljača,
• jedan ventilator za hlađenje transformatorskog ulja, glavne prigušnice i bloka
otpornika,
• jednu pumpu za transformatorsko ulje,
• dva ventilatora za hlađenje otpornika električne kočnice,
• jedan glavni kompresor.
Pomoćne mašine i njihovi pogonski motori čine sklopove koji su podeljeni u pet grupa:
• I grupa – šest ventilacionih sklopova za hlađenje ispravljača i vučnih motora na
prvom obrtnom postolju,
• II grupa – šest ventilacionih sklopova za hlađenje ispravljača i vučnih motora
na drugom obrtnom postolju,
• III grupa – jedan ventilacioni sklop za hlađenje transformatorskog ulja i pumpa
za ulje,
• IV grupa – dva ventilaciona sklopa za hlađenje otpornika električne kočnice i
• V grupa – sklop glavnog kompresora.
Uključenjem različitih grupa može da se ostvari pet različitih režima rada:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 28 stranica
  • Izborna tehnoilogija rada Aleksandar Zelenovic
  • Školska godina: 2022
  • Maturski Radovi, Mašinstvo
  • Srbija,  Beograd,  --- Srbija | Beograd ---   ŽTŠ BEOGRAD

Više u Mašinstvo

Više u Maturski Radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese