Odlomak

6. Matrice
Matrica je, slično kao i determinanta, pravougaona šema brojeva. Za razliku od determinante, matricu ne možemo izračunati i svesti je na jedan broj. Osim toga, uočite bitnu razliku u
označavanjima matrice i determinante. Najzad, matrica ne mora imati jednak broj vrsta i kolona, kao što je to slučaj kod determinante. Matrice ćemo uvijek označavati velikim slovima latinice.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari