Odlomak

Палијативна медицина је нова грана медицине која брине о оптималном квалитету живота до смрти и првенствено је област од медицинског интереса. О палијативном збрињавању ce говори када ce помисли на активности интердисциплинарног палијативног тима. У почетку се ова њега звала хосписна њега, али се појам, који на различитим мjестима и у различитим историјским периодима има различита значења, постепено напушта. Палијативна медицина обухвата три основне области: 1. етиолошко неспецифично ублажавање симптома, приjе свега бола, 2. психосоцијалну подршку пацијенту и његовој породици/неговатељима (чак и након смрти пацијента) и 3. етичке проблеме у вези са умирањем. Сваки човjек има право да се са узнапредовалом или терминалном болешћу суочи без бола и са што мање психичких патњи, што му омогућавају поступци и ставови савремене палијативне медицине. Палијативно збрињавање приступа пацијенту у терминалној фази болести, холистички, тј. у центру пажње није само болест, односно обољели орган, већ цио човjек са свим његовим психичким, друштвеним и духовним проблемимa. Рад је подијељен у више поглавља. У првом, уводном поглављу представљен је значај увођења палијативне његе. У другом поглављу обрађена је дефиниција палијативне његе, методе и начин спровођења палијативне његе, односно историја палијативне његе. Кроз главни дио овог рада објашњен је интердисциплинарни тим палијативне његе, као и његова улога у самом збрињавању болесника, те етичке вриједности палијативне његе.

Кључне ријечи: етика палијативне његе, палијативна медицина, палијативна њега, медицински тим, болсници, умирање, смрт, болест…

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese