Odlomak

Da bih shvatili i upoznali problem razmotrićemo tri pitanja: a) koje su norme  ,,norme neposredne primene  b) kada ih treba stvarno primeniti i c) u čemu je razlika između primene i uzimanja u obzir normi neposredne priimene. Norme neposredne primene predstavljaju one propise prava bez obzira da li spadaju u javno ili privatno pravo. Norme neposredne ili neophodne primene je svako pravilo koje se po državi koja ga je donela mora primeniti na sve pravne odnose koji su povezani sa tom državom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 35 stranica
  • međunarodno privatno pravo prof. Dušan Vasić
  • Školska godina: prof. Dušan Vasić
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari