Odlomak

TRANSPORT

Pojam transporta

Pod transportom u užem smislu se podrazumeva prevoz stvari sa jednog mesta na drugo. Pod Transportom u širem smislu se podrazumevaju sve aktivnosti neophodne za obavljanje prevoza i drugih prevoznih radnji, čuvanje i obezbedjenje stvari i dokumentacije tokom transportnog procesa. Transport se može posmatrati kao:

 • ulazni transport,
 • unutrašnji transport,
 • izlazni transport.

Ulazni transport se odnosi na transport materijala proizvodenih unutar kompanije i transport materijala nabavljenih iz spoljašnjih izvo¬ra. Transport materijala proizvedenih unutar kompanije se obavlja unu¬trašnjim transportom, a transport materijala nabavljenih iz spoljašnjih iz¬vora se obavlja spoljašnjim transportom. Transport poluproizvoda se uvek obavlja unutrašnjim transportom sledom pogon – unutrašnje skladište – pogon – izlazno skladište. Izlazni transport se odnosi na transport proizvoda, koji se može obaviti delimično unutrašnjim, a delimično spoljašnjim trasnportom.

 

 

Funkcije i efekti transporta

Transportom se obavlja prevoz, pretovar, utovar, istovar i čuvanje materijala, poluproizvoda i proizvoda u toku navedenih radnji. Veza transporta i skladištenja je direktna. Skladištenje je efikasnije ukoliko se:

 • objedine isporuke,
 • adekvatno koristi prostor u prevoznom sredstvu,
 • odaberu adekvatne rute.

Objedinjavanjem isporuka smanjuje se potrebna količina rada i vre¬mena isporuke za veći broj proizvoda. Nema potrebe za ponavljanjem operacija isporuke. Transport oslobađa skladišni prostor od proizvoda koji se čuvaju do momenta potrošnje i podiže frekvenciju zaliha. Koliko se efikasno proiz¬vodi prevezu i sačuvaju tokom prevoza, toliko zalihe bivaju blagovreme¬no popunjene. Prevremen transport dovodi do veće količine materijala na zalihi, ko¬ji „čeka” na proizvodnju ili do veće količine zaliha proizvoda na prodaj¬nom mestu. Ma koliko prevremeno, nikada ne može da dovede do rasta tro¬škova zaliha, koliko može nabavka, čije vreme ni količina nisu optimalni. Zakasneli transport, i pored efikasno obavljene funkcije snabdevanja, može dovesti do zastoja u proizvodnji ili prodaji. MRP koncept upra¬vljanja proizvodnjom i zalihama predviđa sigurnosni nivo zaliha, kojim eliminiše mogući negativan uticaj transporta na proizvodnju ili prodaju. Transport doprinosi zadovoljstvu potrošača, ponudom pravih pro¬izvoda na pravom mestu, tj. mestu na kojem potrošač očekuje proizvod u traženoj količini i obećanim performansama.

 

 

Uslovi za obavljanje transporta

Za obavljanje transportnih aktivnosti neophodno je postojanje:

 • transportnih sredstava,
 • transportne infrastrukture,
 • opreme za manipulaciju u transportu,
 • obučenih kadrova.

Transport dobija podršku od skladišne infrastrukture. Adekvatan skladišni prostor je opremljen skladišnom opremom i opremom za ma¬nipulaciju. Skladišta prate parking prostori za unutrašnja i spoljna trasnportna sredstva i prostorom namenjenom higijensko zdravstvenoj brizi voza¬ča. Na njima se obavlja popravka, pregled i opskrba vozila gorivom i pre¬ventivna higijensko-zdravstvena zaštita nosioca/izvršioca transportnih aktivnosti.
Oprema za manipulaciju može biti ručna, mehanizovana ili auto¬matska. Ručna oprema su obično kolica na vuču ili guranje. Mehanizovanu opremu čine viljuškari, kranovi, kranovi-kašikari za rasutu robu i si. Automatizovana oprema je specijalizovana u vidu integrisanih dizalica će¬le prikolice sa teretom na sve tri strane. Obučeni kadrovi su potrebni u oblasti upravljanja, rukovođenja i iz¬vršenja. Naročito se od vozača očekuje da budu sposobni i spremni za ru¬kovanje proizvodima i dokumentacijom u transportu.

 

 

Vrste transporta i transportnih sredstava

Transport može biti unutrašnji i spoljašnji. Frekvencija upotrebe unutrašnjeg i spoljašnjeg transporta nije jednaka. Mnogo češće se koristi unutrašnji transport. Unutrašnjim transportom se prevoze manje količi¬ne, jer je on manjeg kapaciteta u odnosu na spoljašnji. Transportna sredstva mogu biti: transportna sredstva unutrašnjeg transporta i transportna sredstva spoljašnjeg transporta.

 

 

Faktori koji utiču na odluke o međunarodnom transportu

Odluka o međunarodnom transportu kompanije je pod uticajem:

 • državne regulative ciljnog tržišta,
 • raspoloživosti posrednika- transportnih kompanija,
 • razvijenosti saobraćajne infrastrukture ciljnog tržišta,
 • kvaliteta saobraćajne povezanosti ciljnog tržišta kompanije i tržišta sa koga se obavlja isporuka,
 • iskustva u radu sa transportnim aktivnostima najbližih konkurena¬ta na ciljnom tržištu,
 • uslova i roka isporuke,
 • sopstvenih mogućnosti kompanije i
 • vrste proizvoda.

Državna regulativa ciljnog tržišta može da ometa isporuku i proda¬ju proizvoda kompanije, jer je reč o ino proizvodima. Dominira država kompanije, determiniše uslove isporuke na ino tržišta. Specijalizovane kompanije omogućuju ili onemogućuju upotrebu odgovarajuće vrste i načina transporta, jer je moguće da ne poseduju adekvatna transportna sredstva.
Poslovanje na globalnom tržištu zahteva uvažavanje uticaja ino propisa na:

 • izbor prevoza,
 • izbor prevoznog puta,
 • dozvoljenu „tonažu”,
 • način obezbeđenja proizvoda u prevozu,
 • tehničku isptravnost vozila i sposobnost vozača,
 • zaštitu prirode.

U ujednačavanju standarda u prevozu i tranzitu veliku ulogu ima EU.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari