Odlomak

1.UVOD
Organizaciona kultura je nešto što je nevidljivo ali što je duboko ukorjenjeno u poslovanje svake organizacije i koja, u velikoj meri, određuje način i sistem organzovanja i delovanja poslovnog subjekta. Kada se govori o organizacionoj kulturi, tada se misli na određeni stepen nevidljivioh kvaliteta, stilova, određenih karaktera poslovanja. Organizaciona kultura postoji u svakom preduzeću, bez obzira koliko ono dobro ili loše poslovalo. Pod organizocionom kulturom se može podrazumevati način na koji zaposlenici neke kompanije rade. Upravo takva shvatanja, načina na koji zaposleni rade, imaju mnogo veće uticaje nego sva pisana pravila i politike kompanije. Nevidljive veze i nevidljivi kvaliteti utiču i održavaju kulturu organizacije. Da bi se pojedinac, bez obzira na kojoj poziciji u komapniji radeo, uklopio u radno okruženje, neophodno je da upozna kulturu organizacije i da joj se prilagodi jer će, u suprotnom, imati teškoće da se saživi sa radnom sredinom.
Cilj ovog istraživanjA jeste da pokaže da organizaciona kultura ima veliki uticaj i značaj na formulisanje organizacione strukture preduzeća. Sistem organizovanja preduzeća ostavljen je na izbor preduzećima, pri čemu je moguće na različite načine izvršiti njihovo organizovanje. Naime, suština je u tome da je svakom preduzeću data sloboda da u zavisnosti od svojih potreba, rada i delovanja, aktivno radi na unutrašnjoj organizaciji. U takvim uslovima, mogu se definisati i sledeći ciljevi ovog istraživanja:
– Pokazati da organizacionu kulturu u velikoj meri oblikuje, odnosno određuje top menadžment organizacije, odnosno vrhovni organ upravljanja kompanijom;
– Ukazati da kultura predstavlja set određenih obrazaca ponašanja koji su relevantni za donošenje odluka kao i ponašanja zaposlenika, te da, u om smilsu, utiču na sistem organizacione strukture preduzeća;
– Ispitati da li se pod organizacionom kulturom podrazumevaju primjene ponašanja i određenih obrazaca ponašanja stečenih u radu i na bazi koji se, na neki način, kreira imidže preduzeća.

Istraživanje će pokazati teorijske okvire koji se tiču kulture organizacije, načina njene izgradnje, uloge i uticaja, i posebno dejstva koje ima na menadžemnt i organizovanje preduzeća. Iako je nevidljiva, odnosno iako predstavlja nevidljivu komponentnu u organizaciji, kultura je veoma važan segment i neophodno ju je analizirati i istraživati.

2. ORGANIZACIJSKA KULTURA

Organizacijska kultura predstavlja složen pojam i fenomen, koga nije moguće smestiti u neke čvrste granice ili okvire, ali je i pored toga, važna za organizaciju, jer joj olakšava prilagođavanje promenljivim i iznenadnim zahtevima okruženja, zbog čega ju je potrebno pravilno shvatiti i što je moguće jasnije definisati. U naučnoj literaturi pojam organizacijska kultura nije nov. Ipak je za teoretičare organizacije i menadžere preduzeća zadobio značaj tek od kraja 1970-ih. U američkoj literaturi češće ga srećemo od 1979. godine. Bez sumnje, njegovom širenju suštinski možda čak odlučujuće doprinela je studija Petersa i Watermana: In search of excellence, koja je izašla 1982 .
Kasnije se upotreba tog pojma brzo raširila i na druge države. Tome su doprinele, takođe, brojne empirijske studije iz ove oblasti. U kreiranju uslova u kojima se pojavila potreba za istraživanjem kulture glavnu ulogu je odigralo nekoliko trendova :
– prodor japanskih kompanija i otkrivanje “tajne” japanskog privrednog čuda,
– globalizacija privrede i sve veća etnička raznovrsnost radne snage u velikim preduzećima,
– problemi upravljanja filijalama u inostranstvu s kojima su se suočile multinacionalne kompanije;
– pojava menadžera, akvizicija i preuzimanje preduzeća prilikom kojih dolazi do “sudara kultura”,
– popularnost literature o uspešnoj poslovnoj praksi koja je otkrila da su uspešna preduzeća ona sa “jakom” kulturom,
– neminovnost organizacijske transformacije većeg broja značajnih preduzeća kojom se menja svest ljudi, odnosno korporativna kultura.

Iako organizacijska kultura, naročito u poslednje dve i po decenije ima rastajuću popularnost, ipak je teško dati njenu preciznu, jasnu i opšteprihvatljivu definiciju. Kultura organizacije je specijalno važan deo njene interne sredine, ona podrazumeva niz vrednosti, verovanja, ponašanja, običaja i navika, što pomaže članovima organizacije da razumeju što ona znači, kako ona obavlja stvari i što ona smatra važnim. To je amorfan koncept koji se opire obektivnom mjerenju ili opažanju. I pored toga, ona igra važnu ulogu u formiranju menadžerskog ponašanja, jer je ona temelj interne sredine organizacije. Analiza upotrebe pojma organizacijska kultura kod različitih autora od sredine druge polovine 1980-ih godina ukazala je na određenja prema kojima organizacijska kultura predstavlja :

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese