Odlomak

Odredi pojam“menadžment ljudskih resursa”.

Menadžment ljudskih resursa označava istovremeno nekoliko pojmova: naučnu disciplinu, organizacionu upravljačku funkciju i praksu ali i poslovnu filozofiju (odnos prema ljudskom faktoru u organizaciji).

Definicija: Menadžment ljudskih resursa je upravljačka aktivnost koja podrazumeva obezbeđenje, razvoj, održavanje, prilagođavanje, usmeravanje i korišćenje ljudskih potencijala u skladu sa ciljevima organizacije, uz istovremeno respektovanje individualnih potreba i ciljeva zaposlenih.

 

 

 

Odredi cilj menadžmenta ljudskih resursa kao naučne discipline.

Cilj menadžmenta ljudskih resursa kao naučne discipline sastoji se u utvrđivanju zakonomernosti ljudskog ponašanja na radu i stvaranje osnovnih naučnih pretpostavki, načela, metoda i postupaka uspešnog integrisanja i razvijanja ljudskih potencijala za ostvarivanje organizacionih i individualnih ciljeva.

 

 

 

U čemu se sastoje ključne razlike između menadžmenta ljudskih resursa i kadrovske funkcije u organizaciji?

  • Kadrovska funkcija Menadžment ljudskih resursa
  • Funkcionalni nivo Menadžment nivo
  • Fokus na organizacionu strukturu i sisteme Fokus na fleksibilnost
  • Administrativni karakter Razvojni i dinamički karakter
  • Usmerenje na sadašnjost – stvaranje reda. Usmeravanje na budućnost – razvoj potencijala.

 

Nabroj zadatke menadžmenta ljudskih resursa u organizaciji.

Ključni zadaci menadžmenta ljudskih resursa u organizaciji su:

1. Organizaciono – planski (planiranje i analiza posla) ,

2. Obezbeđivanje (regrutovanje i selekcija) ,
3. Razvoj (orijentacija i socijalizacija, obuka i razvoj potencijala, upravljanje karijerom, vrednovanje radne uspešnosti) i
4. Održavanje i motivisanje i odnosi sa zaposlenim (zarade i beneficije, radni odnosi, zdravlje i bezbednost).

 

 

 

U čemu se ogleda aktuelnost menadžmenta ljudskih resursa?

Aktuelnost menadžmenta ljudskih resursa ogleda se u:

1. Sve prisutnijoj naučnoj literaturi iz ove oblasti, solidnoj teorijskoj osnovi za izučavanje i razovj menadžmenta ljudskih resursa.
2. Povećanom interesu za izučavanje predmeta MLjR na brojnim fakulterima u svetu i kod nas
3. Povećanom interesovanju organizacija za obučavanje menadžera znanjima iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa
4. Povećanom interesovanju organizacija za stručnjake iz oblasti ljudskih resursa
5. Povećanju broja agencija i konsultantskih kuća iz oblasti ljudskih resursa
6. Visokim zaradama stručnjaka iz ove oblasti
7. Sve većem broju stručnjaka iz ove oblasti koji su članovi top menadžmenta

6. Nabroj ključne faktore organizacionog okruženja koji utiču na menadžment ljudskih resursa.

1. Državno – pravno okruženje
2. Ekonomsko okruženje
3. Kulturno okruženje

7. Pojmovno odredi strategijski menadžment ljudskih resursa

Strategijski menadžment ljudskih resursa podrazumeva skup odluka i aktivnosti koje imaju za cilj osmišljeno razvijanje ljudskih potencijala radi obezbeđivanja konkurentske prednosti organizacije i strategijskih ciljeva poslovanja kao odgovor na izazovno okruženje.

 

 

 

Nabroj osnovne ciljeve strategijskog menadžmenta.

Osnovni ciljevi strategijskog menadžmenta ljudskih resursa su povezanost i uključivanje ljudske dimenzije u strategijsko poslovno planiranje i upravljanje, jačanje organizacionih sposobnosti i konkurentskih prednosti sinhronizovanjem razvoja ljudskih potencijala sa strategijskim poslovnim orijentacijama; pravovremeno sagledavanje sopstvenih prednosti i nedostataka; procena sposobnosti i snaga ljudskih potencijala u odnosu na konkurente, kao i njihov pravovremeni razvoj poređenjem sa boljim i održavanje mobilnosti, fleksibilnosti i vitalnosti ljudskih potencijala kao osnove organizacionih sposobnosti za prilagođavanje promenama okruženja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari