Odlomak

Ispitivanje kao takva jeste metoda prikupljanja empirijskih podataka posredstvom iskaza,
prvenstveno usmenih ali i pisanih, koje daju ispitanici. Ono je način neposrednog
sakupljanja podataka zato što se podaci dobijaju u neposrednom verbalnom opštenju
(verbalnoj komunikaciji) sa izvorom podataka – davaocem iskaza, ali je istovremeno i način
posrednog sakupljanja podataka zato što između događanja i podataka o događanju
posreduje ispitanik, davalac iskaza. Podaci koje dobijamo od njega rezultat su njegovog
opažanja, iskustva i svesti, naročito kada se ne odnose isključivo na njega, na njegova
neposredna saznanja i doživljavanja. Istinitost i vrednost podataka dobijenih ispitivanjem
otuda su ograničeni subjektivnošću kako onoga ko saopštava tako i onoga ko prima
podatke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Etika

Više u Menadžment

Više u Pedagogija

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Komentari