Odlomak

Norma ISO 9001 danas je temeljna norma za sustave upravljanja kvalitetom. Prema njoj
se ravna više od milijun organizacija diljem svijeta neovisno o tome o kojoj se veličini i vrsti
djelatnosti radi. Norma ove godine bilježi 30 godina postojanja, a od svog nastanka pa do danas
doživjela je više promjena. Revizije 1994. i 2008. godine donijele su tek nekoliko manje
značajnih izmjena, dok su bitnije revizije provedene 2000. i 2015. godine. Upravo je posljednje
– peto izdanje predmet ovoga rada. Nakon kratkog osvrta na definiciju kvalitete i normizaciju
dan je pregled osnovnih načela te tumačenje zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom propisanih
novom normom ISO 9001:2015, s posebnim naglaskom na promjenama koje su nastupile u
odnosu na prethodno izdanje norme, ISO 9001:2008. Takvim usporednim prikazom starih i
novih zahtjeva cilj je pomoći organizacijama koje se nalaze pred tranzicijom sa stare na novu
normu.
Drugi dio rada bavi se kvalitetom u kontekstu obrazovnih organizacija, odnosno
primjenom norme ISO 9001:2015 na visokoškolsku ustanovu kao što je fakultet. Na samom
kraju rada nabrojani su zahtjevi norme uz specifične prilagodbe za primjenu na fakultetu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Obrazovanje

Komentari

Click to access the login or register cheese