Odlomak

Struktura istraživanja koncepirana je da se kroz šest poglavlja prikažu
karakteristike i značaj marketinga iz nekoliko uglova, kao i šta predstavlja zadovoljstvo
potrošača i koliko ono može da utiče na jedno preduzeće. Prvo poglavlje bazirano je na
objašnjenju pojma marketinga, njegovog nastanka, uloge i funkcije na tržištu, jer ne
bismo mogli da istražujemo ovu problematiku bez bazičnih saznanja o istom.
U drugom poglavlju se bliže objašnjava koncept marketing miksa. Pojedinačno se
obrađuje svaki njegov element i kombinacija tih elemenata. Ovaj koncept je od izuzetne
važnosti i on predstavlja polaznu tačku od koje kreću mnogi mendžeri marketinga
prilikom stastavljanja plana sprovođenja marketing aktivnosti. U prilog značaja 4P govori
i činjenica da su se njime bavili mnogi stručnjaci iz ove oblasi kao i da je o njemu
napisan veliki broj studija i istraživanja.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Komentari