Odlomak

UVOD

Sila je veličina koja predstavlja meru uzajamnog mehaničkog dejstva između
materijalnih tela.

Sila kao vektor definisana je intezitetom,smerom,pravcem i napadnom tačkom.

Obrtni moment je proizvod sile i rastojanja(rastojanje je konstantno).

Snaga jednaka proizvodu sile i putu koji se predje ya odredjeno vreme i direkno je proporcionalna obrtnom momentu i obrtajima motora.

Merenje sile može se vršiti:

– indirektno:

• uravnotežavanju nepoznate sile pomoću tegova poznate mase ili elektromagnetnom silom,
• merenjem ubrazanja kojom nepoznata sila deluje na poznatoj masi,
• merenjem pritiska na poznatoj površini,
• merenjem efekata koja sila stvara na različitim materijalima

Direktno merenje sile vrši se specijalnim uredjajima koji se zovu dinamometri(Dyno).
Koristi se za testiranje dinamičke parametre vožnje , kao i izduvnih gasova motornih vozila i puno drugih simulacija u vožnji.
Zasniva se na merenju sile koju točkovi automobila predaju snagu obrtnim valjcima.
Moderni dinamometri koriste Salvisbergov valjak koji poboljšava silu vuče u odnosu na obične i narezane pogonske valjke.
Prvi dinamometar je napravljen 1838 od strane Čarlsa Bebidža za potrebe železnice.

Dinamometar meri moment pomoću momenta inercije valjaka i ugaonog ubrzanja koju ti valjci stvaraju prilikom okretanja.

Pogonske točkove automobila smestite između dva para valjaka koje lagano pokrenete snagom motora. Zatim sinhronizujete broj obrtaja sa dinamometrom i onda – pun gas.

Način na koji meri snagu je da ubrzava poznatu masu valjaka te meri rotaciju (o/min) i ugaono ubrzanje valjaka,preko valjaka predaje enegriju jedinici za prenos snage,koja se preko transduktera prevodi iz mehanicke u električnu,zatim se signal strovodi do konteolne jedinice,gde se odgovarajućom integrisanom logikom prevodi u digitalni signal i prikazuje na ekranu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese