Odlomak

Pod pojmom tehnička dijagnostika podrazumeva se naučno-tehnička disciplina kojoj
pripadaju teorija, metode i sredstva za prepoznavanje stanja tehničkih sistema u uslovima ograničenih informacija i koja prepoznaje stanje tehničkih sistema u eksploataciji, a samim tim se može efikasno koristiti za identifikaciju specifičnih opasnosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Tehnička dijagnostika Tadić Ljiljana
  • Školska godina: Tadić Ljiljana
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu  

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari