Odlomak

1. UVOD

U literaturama se nalaze različiti termini koji se odnose na mobbing. Termin “mobbing” najčešće se upotrebljava u švedskoj, njemačkoj i italijanskoj literaturi, dok u zemljama engleskog govornog područja nailazimo na termin “Bullybg”, a u SAD-u najčešći termini su “work abuse” ili “employee abuse”. “Bullyng” je termin koji se u engleskoj literaturi često koristi i za maltretiranje učenika u školi od strane učenika ili nastavnika.
Puno je termina kojim se pokušava prevesti “mobbing”: psihološko zlostavljanje, psihološko maltretiranje, psihološki terorizam, moralno maltretiranje, moralno zlostavljanje, itd.
Prvi naučnik koji je počeo istraživati ovaj fenomen bio je nemački psiholog Heinz Leymann. On je je prvi upotrebio naziv “mobbing” za određena ponašanja na radnom mestu, odredio njegove karakteristike, posledice na zdravlje, a osnovao je i kliniku za pomoć žrtvama.
Sistematsko proučavanje mobinga je novijeg datuma, započelo je pre 10-ak godina. U poslednje vreme, značajno je promenjen odnos prema radniku i radničkim pravima, tako da su prava radnika postala veća nego što su bila u prošlosti. Intenzivirana su mnogobrojna istraživanja ovog fenomena sa ciljem da se on što bolje prepozna i odrede njegove karakteristike, kako bi se moglo raditi na poboljšanju kvaliteta međuljudskih odnosa i na njegovoj prevenciji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese