Odlomak

U v o d

Poslovni svet se suočava sa raznovrsnim mogućnostima koje pružaju savremene informacione i digitalne tehnologije. Istovreneno menjaju se svi elementi poslonih aktivnosti. Menadžeri i rukovodioci velikik i moćnih kompanije, ali i malih i srednjih preduzeća, moraju, pre svega, da shvate značaj i brojne prednosti koje im omogućavaju korišćenje računara , mreža i savremene tehnologije u kreiranju novih poslovnih rešenja. Najvažnije je iskoristiti mogućnosti za kreiranje novih proizvoda i uslugakoji će biti plasirani na tržište radi proširenja izbora potencijalnim kupcima, sniženja troškova, i na taj način ostvariti uslove za brži i efikasniji rast i poslovanje svih poslovnih subjekata .

U novoj digitalnoj eri mogućnosti i prednosti elektronskog poslovanja i elektronskog trgovanja čine značajan potencijal koji treba iskoristiti na najefikasniji način.

 
U v o d u e – t r g o v i n u

Elektronska trgovina podrezumeva korišćenje više različitih elektronskih informacionih tehnologija u koje se ubrajaju: telefon, e-mail, faks, automatska identifikacija na bazi bar-koda , EDI; prenos vizuelne informacije kao deo neke druge među-organizacijske transakcije, direktan pristup datotekama poslovnog partnera, prenos poruka na elektronskim obrascima, prenos elektronskih kataloga i korišćenje interneta, odnosno WWW-a.

Razvoj globalne računarske mreže omogućio je razvoj elekrronske trgovine kao novi segment elektronskog poslovanja.

  • Sa aspekta komunikacije, elektronska trgovina predstavlja isporuku informacija, proizvoda , usluga ili plaćanja putem telefona računarske mreže ili nekog drugog sredstva.
  • Sa aspekta poslovanja elektronska trgovina predstavlja primenu tehnologije u cilju automatizacije poslovnih transakcija.
  • Sa stanovišta usluga elektronska trgovina predstavlja alat koji smanjuje troškove , usavršava kvalitet robe i povećava brzinu isporuke.
  • WWW mreža daje nove mogućnosti u trgovini, ali i zahteva promenu pristupa samom konceptu trgovine a označava se pojmom e-Commerce.
  • Ne postoji jasna definicija elektronske trgovine, ali je prihvaćena ona koja kaže da: elektronska trgovina podrazumeva skup komercijalnih transakcija koje se odvijaju preko interneta nevezano za njihove prave ili virtualne vrednosti. Elektronska trgovina je dinamičkog karaktera, i svake godine se širi i objedinjava nove funkcije i elemente . Danas postoje dva osnovna modela e-trgovine a to su B2Bi B2C, koji u sebi objedinjavaju veliki broj podvrsta.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese