Odlomak

Mosna dizalica predstavlja čeličnu rešetkastu konstrukciju gde opterećenje primaju unutrašnje rešetke, dok spoljašnje služe za postizanje veće krutosti.  Krajevi rešetki naležu na čeone nosače u koje su ugrađeni točkovi koji se kreću po šinama. Po svojoj konstrukciji, mosni kranovi su slični portalnim kranovima s tim da nemaju stubove i da imaju veći raspon. Mogu da rade sa kukom, elektromagnetom, grabilicom, sa traverzom koja može biti i obrtna itd. Mosne dizalice se pretežno koriste u livnicama, skladištima, mašinskim halama.Eventualno, kranski nosači mogu i da izlaze iz hale, ukoliko postoje odgovarajući nosači i time povećaju domet krana, da bi se što više približile transportnom sredstvu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari