Odlomak

Supermacija komunitarnog prava podrazumijeva da u slučaju sukoba komunitarnog pravnog pravila i pravila unutrašnjeg nacionalnog, unutrašnjeg prava primat ima ovaj prvi .
Sud koji je suočen s komunitarnim propisom i nacionalnim propisom, koji reguliše isti odnos dužan je primjeniti ovaj prvi.
Supermacija se ne odražava samo na nacionalne sudove, ideja na kojoj počiva supermacija podrazumjeva „ zabaranu „ nacionalnom zakonodavcu da usvaja propise koji su suprotni pravnoobavezujućim aktima Zajednice .
„ Što više, po shvatanju Evropskog suda doktrina supermacije se odnosi i na djelovanje nacionalnih upravnih organa. Ipak i ovdje su u centralnoj ulozi nacionalni sudovi, budući da Evropski sud jedino sa njima ima direktno komuniciranje .“

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Evropsko pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Bihać,  UNIVERZITET U BIHAĆU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese