Odlomak

1.Uvod
Savremene proizvodne organizacije neminovno moraju biti inovativne, ukoliko žele da se kvalitetno razlikuju u pozitivnom smislu od konkurencije, što je jedini način da se opstane na sve složenijem i konkurentnijem globalizovanom tržištu. Problem istraživanja u radu je prikazati uticaj inovacije na uspeh savremene proizvodne organizacije. Inovativnosti, u suštini, prethodi invencija, koja predstavlja ideju, opis ili model za novo poboljšano sredstvo, proizvod, proces ili sistem. Završni član u invecijsko-inovacijskom lancu je inovacija, kao dokazana korisna novina. Dakle, invencija je, u osnovi novi izum koji bi, možda, nekada mogao da bude upotrebljiv i koristan.
Uvođenje inovacija danas je pitanje opstanka proizvodnih organizacija. Na ekonomsku snagu preduzeća, kao jednog od najznačajnijih činilaca danas, utiče sposobnost inoviranja procesa, proizvoda i usluga. Primer preduzeća Tarkett doo iz Bačke Palanke je najbolji primer kako se inovacije ogledaju u uspehu ove organizacije u smislu profitabilnosti prodajom proizvoda laminat, koji je rezultat inoviranja u proizvodnji podnih obloga. Cilj istraživanja je uspostavljanje relacije između teoretskog i praktičnog pitanja uticaja inovacija na uspeh savremene organizacije sa fokusom na organizaciju Tarkett doo iz Bačke Palanke.
Metod istraživanja je anketno istraživanje proizvodnog preduzeća Tarket d.o.o. iz Bačke Palanke. Takođe je prisutan i teoretski aspekt inovacija i inovativnosti, kao elementa funkcionisanja proizvodnih organizacija, bez kojeg one svakako ne bi mogle opstati u savremenim uslovima poslovanja, a potom diskutovani rezultate ankete.
2
2.Osnovne odrednice o inovacijama

Na početku rada, odmah se mora istaći činjenica, da je posebno važna uloga inovacija u preduzetništvu, pa se stoga preduzetništvo i definiše kao, trajno nastojanje da se traženjem inovacija i njihovom komercijalizacijom ostvari profit. Upravo se ovde i nalazi ključ inovacija i njenog uspeha na savremene proizvodne organizacije.
Uvođenje inovacija danas je postavljeno kao pitanje opstanka. Može se zapravo reći, da na ekonomsku snagu preduzeća, kao jednog od najznačajnijih činilaca danas, utiče sposobnost inoviranja procesa, proizvoda i usluga. Inovacija predstavlja proces u kome se nove ideje transformišu, kroz ekonomsku aktivnost, u održivi rezultat koji kreira vrednost. Jasno je da se izdvajaju proces transformacije ideje u krajnji rezultat i druga ključna reč je održivost. Koncept održivosti je u ovom slučaju sinonim konceptu integracije, jer održivost zahteva integraciju sa onima koji u inovaciji prepoznaju vrednost, odnosno sa kupcima ili korisnicima, kao i sa tržištem.

Inovacioni proces se uopšteno govoreći, može definisati, kao transformacija ideje u praktičnu primenu. Sa druge strane, realizacija inovacije predstavlja tržišnu verifikaciju u smislu povećanja konkurentnosti. Ideja može biti uspešna samo kada dođe do uspešne faze komercijalizacije inovacije tj. plasmana na tržištu. Iz tog razloga, jedan od osnovnih ciljeva inovacija i razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa predstavlja povećanje konkurentnosti i profitabilnosti preduzeća.
Suština svih razvojnih promena u današnjim preduzećima, najviše se svakako ogleda u inovativnosti. Prepoznavanje elemenata koji imaju uticaj na uspešno pozicioniranje inovacije na tržištu, jeste u savremenom poslovanju, važan zadatak menadžmenta preduzeća

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese