Odlomak

1.PREDMET NOMOTEHNIKE?

Su pravne norme, pravni propisi i njihovo donošenje. Nomotehnika izučava pravila koja se odnose na stvaranje pravnih normi i pravnih akata

 
2.KOJI ELEMENTI ODREĐUJU FORMALNE KARAKTERISTIKE PRAVNOG AKTA?

Određuju ih dva osnovna elementa: 1-organi u čijoj je nadležnosti donošenje određenog pravnog akta i 2- procedura koja je propisana za donošenje pravnog akta.

 

3.KOJI NAZIVI SE KORISTE ZA NOMOTEHNIKU?

Nomotehnika, zakonodavna tehnika, tehnika stvaranja prava, tehnika izrade propisa, pravno normiranje, nauka o izradi propisa, nomografija, zakonografija….

 

4.FAZE NASTANKA NOMOTEHNIKE?

Prva faza—-period do stvaranja države(običajna pravila)nepisana pravila.Druga faza—od nastanka države do nastanka građanskog društva (nastaju prvi pisani pravni akti) zapisivano običajno pravo i odluke i naredbe vladara. Treće fazapočinje stvaranjem građanskog društva. Zakone donosi zakonodavni organ-parlament.

 

5.KARAKTERISTIKE TREĆE FAZE U RAZVOJU NOMOTEHNIKE?

Počinje stvaranjem građanskog društva. Pravni akti više nisu samo zapisi običajnog prava i naredbi vladara. Javlja se i zakonodavni organ, recimo parlament koji donosi zakone. Javlja se potreba za pravnom disciplinom koja će izučavati pitanje stvaranja pravnih akata.

 

6.ARGUMENTI U PRILOG KONSTITUISANJU POSEBNE NAUČNE DISCIPLINE JESU?
-mnogobrojnost pravnih akata, povečavanje broja subjekata koji donose pravne akte. Potrebno sticanje opštih znanja o donošenju pravnih propisa kao i praktičnih znanja.

 

7.KAKAV PROPIS MORA DA BUDE?

Kvalitetan, rješenja u njemu da su primijenjiva u praksi, komunikativan praktično primjenjiv.

 

8.ŠTA JE NOMOTEHNIKA?

-od grčkih riječi nomos-zakon i tehne-vještina, ili pravno normiranje, stvaranje prava, izrada pravnih propisa.jedna od najmladjih naucn.disciplina.

 
9.ŠTA ZNAČI UNIVERZALNOST NOMOTEHNIKE?

– Univerzalnost označava da su saznanja ove nauke opšteg karaktera te su primjenjiva u svakoj oblasti prava kako unutrašnjeg tako i komparativnog prava. Nomotehnika je opsta metodoloska pravna nauka,jer ne izucava samo jednu oblast prava,jednu granu pravnog sistema vec opsta metodoloska pravila.

 
10.ŠTA JE NORMATIVNA DJELATNOST?

–nomotehnika izučava normativnu djelatnost kao ljudsku djelatnost čiji je rezultat stvaranje pravnih pravila i pravnih propisa. NORMATIVNA DJELATNOST je stvaranje prava donošenjem opštih pravnih akata

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese