Odlomak

Uvod

Upravljanje lancem snabdevanja (eng: Supply Chain Management (SCM)) је proces planiranja, realizacije i kontrole svih aktivnosti u lancu snabdevanja na najefikasniji mogući način. Lanac snabdevanja uključuje sve transfere fizičkih dobara i usluga potrebne da se roba valorizuje na tržištu tj. da dospe do krajnjeg potrošača. Jedan ciklus proizvodnje podrazumeva nabavku  sirovina, njihovo pretvaranje u gotove proizvode i prodaju odnosno distribuciju tih proizvoda krajnjim potrošačima.
SCM softver  objedinjuje veliki broj aplikacija, a do sada ni jedna softverska kuća nije uspela da ih stavi u jedinstven paket, tako da se one uglavnom razdvajaju u dve grupacije :

1.    Planske aplikacije za planiranje procesa, imaju za cilj povećanje efikasnosti lanca snabdevanja i smanjenje zaliha.
2.    Izvršne aplikacije za izvršavanje procesa snabdevanja i služe za praćenje materijanih i finansijskih tokova u sistemu.

 

 

 

 

Operacije upravljanja
Operacije upravljanja, unutar bilo koje organizacije obuhvataju funkcije isporučivanja proizvoda, kao i usluživanje mušterija. Operacije upravljanja nisu ograničene na proizvodnju proizvoda. Naime, svako od nas, bez obzira na posao kojim se bavi predstavlja neku vrstu operativnog menadžera. Svi mi koristimo resurse, i trudimo se da ih iskoristimo na najbolji mogući način kako bismo što efikasnije postigli ciljeve. Efikasnost operacija upravljanja je ključni uslov za uspeh bilo koje organizacije.
Osnovna uloga jednog operativnog menadžera je da usluži mušteriju u okviru politike organizacije i da upotrebi resurse na najbolji mogući način. Što se tiče lanaca snabdevanja, tu operativni menadžment ima ulogu da planove fabrika i objekata sprovede u delo kako bi se prizvela dobra i usluge. Ulazni parametri u lancu su uvek informacije, materijal i uslužni programi, koji se pomoću odgovarajućih komponenti, kao što su ljudi, proces i tehnologija, pretvaraju u željene izlazne vrednosti. Tradicionalni koncept operacionog menadžmenta je dat na slici 1, a savremeni na slici 2

 

 

 
Izazovi u upravljanju lancem snabdevanja
Tokom upravljanja lancem snabdevanja menadžment mora naći optimalna rešenja za sledeće probleme:

  •     konfiguracija mreže: broj i lokacija snabdevača, proizvodnih kapaciteta, distributivnih centara, skladišta i potrošača.
  •     Strategija distribucije: Centralizovana ili decentralizovana, direktna ili posrednička isporuka
  •     Tokovi informacija: Integrisanje sistema informacija
  •     Upravljanje zalihama: Količina i lokacija sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda
  •     Keš flou: Svi ulazi i izlazi novca u toku poslovanja
  •     Organizacija odgovornosti i nadležnosti u okviru lanca snabdevanja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese