Odlomak

1.0  UVOD

Danas je neophodno imati dobar operativni sistem, jer on predstavlja jedini put komunikacije između korisnika i računara. Postoji više vrsta operativnih sistema zavisno od namjene za što se koriste. Znamo da prije nekoliko desetljeća O. S. nije ni postojao, te da je zbog toga računar bio vrlo kompleksan, te da je pojavom O. S. računar postao dostupan i običnim ljudima (pojava tzv. personalnih računara) . Prije je na računaru mogao raditi samo posebno školovan čovjek koji je „razumio“ mašinski jezik. Uz pomoć operativnih sistema danas sve veće firme lakše mogu raditi sa podacima iako ne poznaju mašinski jezik. Danas na svijetu imamo više proizvođača operativnih sistema od kojih su najpoznatiji Windows i Unix. U nastavku ovog rada potrudićemo se da objasnimo značaj operativnih sistema u računarskoj tehnici.

2.0 OPERATIVNOG SISTEMA

DEFINICIJA-  Operativni sistem je skup komjuterskih programa koji upravljaju hardverskim i softverskim resursima računara.
Generalno, ne postoji kompletna i adekvatna definicija operativnih sistema. Lakše je definisati  operativne sisteme po onome što oni rade, nego po onome što oni jesu. Postoji nekoliko različitih pogleda na operativne sisteme, koji su se razvijali uporedo sa razvojem istih, u kojima je počesto prisutna analogija sa nekim generalnim sistemima kao npr . u samom društvu. Operativni sistem se može uporediti sa vladom. Komponente računarskog sistema su hardver, softver i podaci, a operativni sistem osigurava sredstva za pravilno korištenje navedenih komponenti. Poput vlade operativni sistemi ne izvršavaju operacije radi sebe samih, nego jednostavno osiguravaju okruženje u kojem drugi programi mogu obavljati koristan posao. Operativni sistem se može vidjeti I kao raspoređivač resursa, koji se u računarskom sistemu ponaša kao upravitelj komjeterskih resursa kao što su CPU time ili ciklusi na procesoru, memorije, ulazno- izlazni uređaji itd., koje operativni sistem dodjeljuje specifičnim programima i korisnicima kako bi oni obavili “koristan” posao. Naravno, postoji još mnogo različitih pogleda i intuitivnih definicija operativnih sistema, ali ona koja se najčešće koristi u računarskim naukama kaže da je operativni sistem jedan program koji se cijelo vrijeme izvršava na kompjuteru, poznatiji pod nazivom  kernel, s tim da se svi ostali dijelovi softvera posmatraju kao aplikativni program. Najpoznatiji operativni sistemi su: Microsoft Windows, Linux I Mac OS.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese