Odlomak

Opis preduzeća DP”GREJANJE” Zrenjanin
DP”GREJANJE”  – Zrenjanin postoji od 1990 godine, a nastalo je deobom bivše RO”TERMOELEKTRANA”, iz dela te radne organizacije koji se bavio izgradnjom gasovodne mreže kao
i distribucijom prirodnog gasa. DP”GREJANJE” raspolaže danas sa distributivnom mrežom gasa u dužini od preko 400 (km), tj. sa brojem potrošača prirodnog gasa od 20.000. S obzirom da time nisu obuhvaćeni svi potencijalni potrošači distributivnog medija u Opštini Zrenjanin, jasno je da su perspektive u proširivanju sadašnje delatnosti distribucije (na gasifikaciji) i dalje prisutne, te da tendencije razvoja i dalje postoje.
Predmet istraživanja:
S obzirom na do sada iznete podatke, kao i na preporuke iz literature, može se DP”GREJANJE” Zrenjanin klasifikovati kao  veliki sistem, i to, pre svega, sa stanovišta inteziteta aktivnosti koje je potrebno obavljati da bi se obezbedilo funkcionisanje sistema, kao i sa stanovišta pojedinačnih potrošačkih mesta koje je potrebno snabdeti urednom količinom prirodnig gasa. Prema tome predmet istraživanja je DP”GREJANJE” Zrenjanin kao veliki sistem i hijerarhijska optimizacija policentričnog upravljanja ovakvog distributivnog sistema.
“Upravljački podsistem ima osnovnu ulogu u utvrđivanju misije, postavljanju funkcije cilja, određivanju politika razvoja preduzeća, planiranju, kontroli tokova i efekata, podešavanju procesa rada i obezbeđivanju skladnog, projektovanog dejstva predmetnih podsistema u smislu održanja veličina parametara sistema u granicama dozvoljenih odstupanja postavljene funkcije cilja.”
Radna hipoteza:
Hipoteza rada je da je DP”GREJANJE” Zrenjanin  veliki sistem  nad kojim je moguće, ako bi se troškovi  pri optimizaciji transportnog puta kod zamene i baždarenja merača protoka gasa  manjili, na osnovu tako zadatog parametra, nužnim metodama primenljivim za velike sisteme, izvršiti hijerarhijska optimizacija preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese