Odlomak

 

Rezime

PD TENT doo je stožer srpske elektroprivrede. Sa instalisanim kapacitetom od 3.288 MW, što predstavlja trećinu instalisane snage EPS-a, i sa proizvodnjom preko 19 milijardi kWh/god, što je 50% ukupno proizvedene srpske električne energije, TENT-ovi termoblokovi su moćan energetski izvor. Iz takvog značaja proističe i odgovornost TENT doo-a. Visoka raspoloživost, pouzdanost, bezbednost rada stalni su atributi proizvodnog procesa. Modernizacija, sa revitalizacijom postrojenja i permanentnim aktivnostima u vezi sa povećanjem energetske efikasnosti, dovela je u prvih 10 godina ovoga veka do povećanja proizvodnje za preko 3,2 milijarde kWh/god, uz uštedu uglja od 400.000 1/god. Aktivnosti na povećanju snage i energetske efikasnosti, koje će na postojećim blokovima biti preduzete i u narednoj fazi revitalizacije (2011-2015), obezbediće novi skok u proizvodnji električne energije za novih 3,5 milijardi kWh/ god i dalju uštedu uglja od 500.000 t /god.
Rad u TENT-u je privilegija, ali i velika odgovornost. Permanentni zadatak svih zaposlenih je da značaj i ugled TENT-a održavaju i unapređuju u budućnosti.

Ključne reči: poslovanje, vrste preduzeća, ciljevi, privredno društvo, PD TENT, energetska efikasnost, elektroprivreda

UVOD

Poslovanje predstavlja obavljanje i izvršavanje poslova, odnosno delatnosti preduzeća. Da bi preduzeće poslovalo mora raspolagati potrebnim komponentama i uslovima (kadrovi, sredstva, organizacija) kao i relevantnim informacijama i z okruženja (propisi, tržište, konkurencija).
Poslovanje se uvek obavlja u skladu sa određenim i definisanim pravilima. Ta pravila su eksterna(propisi, zakoni, kodeksi) i interna, u vidu unutrašnjih propisa (statuti, pravilnici, norme).
Uspešno poslovanje je rezlultanta raznovrsnih faktora. Tako npr. poslovanje je finansijski uspešno ako preduzeće ostvaruje dobit i obrnuto, ako iskazuje gubitak ono je neuspešno. Uspešnost poslovanja se ogleda i u primeni savremene organizacije, metoda i tehnika. Kadrovski je uspešno ako je obezbeđena optimalna kadrovska opremljenost i učinak zaposlenih, na principu“pravi čovek na pravom mestu“.

Za svako preduzeće je bitno i praćenje i analiza dinamike poslovanja. Oni služe kao parametar za unapređenje poslovanja. Unapređenje poslovanja je jedan od stalnih i dugoročnih ciljeva preduzeća.

1. POJAM PREDUZEĆA

Preduzeće je ekonomski subjekt u okviru koga se, u robno-novčanoj privredi obavlja određena privredna delatnost. Preduzeće podrazumeva detaljnu podelu rada, poslova i funkcija, a samim tim i potrebu njihovog koordiniranja ka postavljenim ciljevima. Od njegovog poslovanja, rasta i razvoja zavisi tempo privrednog i društvenog razvoja svake zemlje.

Osnovne karakteristike preduzeća su:

• predstavlja posebnu organizacionu celinu
• obavlja određenu funkciju – delatnost u privredi
• ma ekonomsku i pravnu samostalnost i subjektivitet

Obeležja ekonomske i pravne samostalnosti se ogledaju u:

• donošenju planova i programa
• samostalnom donošenju i vođenju poslovne politike
• slobodnom ugovaranju poslova
• slobodnom utvrđivanju cena svojih proizvoda ili usluga
• raspodeli ostvarenih rezultata poslovanja
• imovinskoj samostalnosti
• slobodnom udruživanju i povezivanju sa drugim ekonomskim i neekonomskim subjektima.

Ekonomski pravni subjektivitet preduzeća realizuje se preko:

• žiro računa – preko koga se obavljaju sve finansijsko imovinske transakcije
• poslovne knjige – koje je svako preduzeće dužno da vodi
• opštih akata preduzeća: ugovor o osnivanju, statut i pravilnici koje preduzeće samostalno donosi i u okviru kojih reguliše svoj unutrašnji poslovni i pravni život.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese