Odlomak

Organizaciona kultura postaje aktuelna za istraživače krajem tridesetih godina 20. veka, sa pojavom teorije grupne dinamike. Tvorac teorije grupne dinamike je Kurt Levin, koji je afirmisao nove istraživačke postupke u izučavanju grupa, grupne atmosfere, liderstva, grupnog odlučivanja, oblikovanja ponašanja članova grupe itd. Prema teoriji grupne dinamike grupa je dinamički sistem ili celina u kojoj se stalno dešavaju promene i u kojoj promena u jednom delu izaziva promene u ostalim delovima.2 Na rezultatima teorije grupne dinamike razvijen je koncept i definisan pojam organizacione kulture.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese