Odlomak

To je proces uticanja na zaposlene da sa entuzijazmom izvršavaju postavljene zadatke kako bi se ispunila misija
objekta i zadovoljila oĉekivanja korisnika i društva. • Podrazumeva se da menadžer sportskog objekta (direktor) poseduje tehnička i konceptualna znanja iz oblasti menadţmenta u sportu, menadţmenta sportskog objekta,
marketinga sportskog objekta i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari