Odlomak

1.Definicija preduzeća :
Privredni subjekt koji komunicira sa drugim subjektima na određenom prostoru i korsteći određena sredstva obavlja ekonomsku aktivnost sa ciljem postizanja profita.

Preduzeće je samostalna ekonomska,tehnička,tržišno-finansjska i društvena celina u privatnom i javnom vlasništvu, koja proizvodi/prodaje proizvode ili usluge za potrebe tržišta uz korštenje materijalnih i ljudskih resursa,
snoseći pritom poslovni rizik, a sa ciljem ostvarenja profita i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva.

 
2.Motivi osnivanja preduzeća:

 • posedovanje sopstvenih ideja
 • uklanjanje rizika
 • šansa za zaposlenost
 • korištenje poreskih olakšica
 • osećaj posedovanja
 • efkasnije iskorištavanje tržišnih šansi
 • stvaranje imidža u javnosti
 • mogućnost ostvarivanja većeg profita itd.

 

 

 

 

3. Preduslovi osnivanja preduzeća

 •  lični
 •  izbor predmeta poslovanja
 •  lokacijski
 •  ekonomski
 •  pravni
 •  veličina preduzeća

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

2 replies on “Osnovi poslovanja (1 kolokvijum politehnika)”

prostorno planiranje says:

5 puta skidala skriptu i ništa 🙁 nema je nigde :/

DubravkaD DubravkaD says:

Došlo je do greške, upravo je ispravljena tako da ponovo možete preuzeti željenu skriptu.
Naravno krediti su Vam refundirani.

Pozdrav,
staging-studentirs.kinsta.cloud

Komentari