Odlomak

Uvod

Potrebe društvene zajednice zadovoljavaju drustvene institucije, čime se i opravdava svrsishodnost njihovog postojanja. Te potrebe se ispunjavaju ponudom robe i usluga, koje ostvaruju mnogobrojne i raznovrsne institucije, od kojih su neke organizovane da stvaraju dobit, a neke ne. Korisnici na različite na različite načine, npr. porezima, rentama, kamatama, nabavnim cenama, plaćaju proizvode i/ili usluge. Ali korisnici nisu uvek u prilici da ih sami odlučuju o načinu plaćanja, načinu isporuke i isporučiocu već to umesto njih čine lica/organizacije sa posebnim ovlašćenjima. Razvoj privrede u svetu je prouzrokovao veliku i raznovrsnu ponudu proizvoda i usluga i time je indentifikovao korisnika i isporučioca.
Razvijene zemlje sveta, velike zvanične državne institucije i političari shvatile su značaj promena koje se dešavaju i stvaraju uslove da njihove kompanije budu bolje u odnosu na konkurenciju kako bi opstale na tržištu, a time stvorile povoljne uslove i za napredovanje zemlje. Veliki broj zemalja u svetu, počev od Japana, Amerike, Engleske, Francuske, Kanade, Novog Zelanda, zemlje Istočne i Južne Azije i zemlje članice Evropske Zajednice, preko svojih vlada formirale su novi pristup u svetu – poznat kao TQM (Total Quality Management).
Iako TQM ima korene jos iz 1951. god. ispred korena ISO 9000, kod nas nije dugo mogao naći svoje mesto. Razlozi se uopšteno odnose na uslove poslovanja, nizak nivo kulturnih, tehnoloških i poslovnih osobina našeg ambijenta. TQM se zasniva na mnogobrojnim idejama u čijoj je osnovi menadžment sa orijentacijom na kvalitet. Višedimenzionalan je i dinamičan, uzima u obzir sve značajnije parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Modeli izvrsnosti zasnovani na konceptu TQM predstavljaju okvir za unapređenje mogućnosti i rezultata organizacije.

 

POJAM TQM-a

Total Quality Management je filozofija, set alata i procesa čiji outputi donose potrošačku satisfakciju i kontinuirano unapređivanje. Svi članovi totalnog kvaliteta organizacije streme da unaprede poslovanje kroz participaciju svih članova u rešavanju problema u svim delovima organizacije. TQM koncept se zalaže za pobedničko ponašanje “win-win attitude”, obezbeđujući dodatnu vrednost proizvodima i uslugama. Total Quality Management objedinjava koncept kvaliteta proizvoda, procesnu kontrolu, obezbeđenje kvaliteta i unapređenje kvaliteta. TQM je koncept koji je usresređen na zadovoljavanje zahteva, kako eksternih tako i internih korisnika. TQM zahteva da top menadžment bude ne samo zainteresovan, već i u potpunosti posvećen implementaciji. Rezultati TQM-a uključuju procese koji proizvode robu bez grešaka, sa konkurentskom cenom i zavidnom vrednošću. Iznad svega, TQM obezbeđuje zadovoljavanje potreba svih korisnika, unapređujući interne procese koji povećavaju profit organizacije i stvarajući uslove za proizvodnju novih proizvoda i usluga, a samim tim i veće tržišno učešće. TQM pokriva sve funkcije u organizaciji, počev od marketinga i prodaje, kroz dizajn, proizvodnju i usluge.
Za uspeh TQM-a su neophodna tri faktora: efektivan trening, efektivna implementacija i potpuna posvećenost top menadžmenta. Trening bi mogli da predstavimo kao trening fudbalskog tima pred utakmicu, a implementaciju kao pravu utakmicu.

Osnovni koncepti:

•    Kontinuirano unapređenje procesa
•    Usresređenost na korisnika/potrošača
•    Prevencija defekata
•    Univerzalna odgovornost

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari