Odlomak

PLANIRANJE AKTIVNOSTI, RESURSA I TROŠKOVA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOU RAZRADE GENERALNOG PROJEKTA KORIDORA PUTA BEOGRAD-JUZNI JADRAN

Javno preduzeće Putevi Srbije obuhvata sledeće poslve: korišćenje državnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknada za upotrebu državnog puta, vršenje javnih ovlašćenja i sl.); zaštita državnog puta; vršenje investitorske funkcije na izgradnjii rekonstrukciji državnog puta; organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti državnog puta; ustupanje radova na održavanju državnog puta; organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom državnog puta; označavanje državnog puta i vođenje evidencije o državnim putevima i o saobraćajno-tehničkim podacima za te puteve; uprevljanje saobraćajem i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na državnom putu.

1.3. Zadatak seminarskog rada

Korišćenje stečenog znanja na predavanjima i vežbama u školskoj 2015/2016 godini iz predmeta Upravljanje projektima, Fakulteta Tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Zadatak seminarskog rada baziran je na primeni znanja iz upravljanja projektima, u cilju PLANIRANJA i POVEZIVANJA AKTIVNOSTI, sagledavanja neophodnih resursa za izradu projekta. Sagledavanju planiranih TROŠKOVA projekta vezanih za naslovljeni projekat. Ovaj plan predviđenih aktivnosti, troškova i ostalih pokazatelja baziran je za izradu i potrebe generalnog projekta.
2. PROJEKTNI ZADATAK

2.1.Cilj izrade projekta

.
Danas se realizuje veliki broj projekata (investicioni, vojni, razvojni, ogranizacioni, građevinski, saobraćajni itd) koji angažuju ogromne potencijlane i finansijska sredstva i od kojih se nakon realizacije ocekuje napredak kako investitora tako i društva u celini.
Projekat predstavlja neodložan i složen poduhvat gde u uslovima rizika i neizvesnosti, učestvuje veliki broj učesnika različitih struka, iskustva i sposobnosti da bi realizovali prethodno definisan zadatak. Projekat u osnovi može da se predstavi kao način rada, organizovanja ili upravljanja radnim aktivnostima. Projekat nastaje na zahtev investitora koji je jedan od osnovnih subjekata koji brišu za realizaciju projekata.
Osnovni cilj svakog projekta jeste da se ostvare predviđeni projektni zadaci, realizuju planirane aktivnosti na što racionalniji način i na što optimističnijem nivou, odnosno postignu planirani rezultati u predviđenim rokovima, sa planiranim troškovima koji koriste odgovarajuće resurse, kao i u okviru definisanih standarda koji se odnose na kvalitet. Zadati ciljevi projekta su definisani projektnim zadatkom, projektnim zahtevom i slično. Cilj svakog projekta je napredak u razvoju i profit koji se u različitim društveno ekonomskim okolnostima meri na različite načine u predviđenom vremenu i sa predviđenim troškovima. Ciljevi projekta u saobraćaju su rad saobraćajnog sistema, postavljanje novih tehnologija, izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese