Odlomak

UVOD

U organskoj i biljnoj proizvodnji nije dozvoljeno gnojenje biljaka u monokulturi.

Plodored je obavezna mjera organske proizvodnje jer obezbjeđuje:

• Održavanje plodnosti zemljišta
• Regulacija bolesti, štetočina i korova
• Smanjenje gubitka hraniva ispiranjem
• Sprječavanje i minimalizaciju erozije

Plodored je organizovano smjenjivanje usjeva na istoj parceli u toku određenog broja godina i ima posebnu ulogu, jer značajno smanjuje pojavu biljnih bolesti, štetočina i korova.

Neprekidnim gajenjem usjeva u velikoj mjeri iskorišćava se zemljište tako da se mora voditi računa o njegovoj plodnosti, odnosno obnavljanju. Odgovarajućim plodoredima bi trebalo obezbijediti ne samo održavanje, nego ako je to moguće i povećanje zemljišne lodnosti na duži rok.

U strukturi plodoreda u organskoj poljoprivredi krmne i eguminozne biljke (npr. lucerka, djetelina, grahorice, stočni grašak i sl.) zauzimaju 30-50% plodorednih površina što doprinosi čvršćoj vezi između ratarstva i stočarstva. Strnine ili
okopavine ne smiju biti zastupljene više od 50% ukupnih obradivih površina.

O čemu se mora voditi računa pri sastavljanju plodoreda?

Kulture sa dubokim korijenovim sistemom treba uzgajati nakon onih sa plitkim, kako bi se održala dobra struktura, prozračnost i ocjeditost zemljišta;

• Mijenjati kulture koje proizvode malu i veliku biomasu korijena;
• Mijenjati kulture koje fiksiraju azot iz atmosfere sa onima koje ga troše. Na ovaj način će se obezbijediti veliki dio potreba u azotu;
• Gdje god i kad god je moguće, treba primjenjivati predsjetvu, podsjetvu, naknadnu sjetvu, međusjetvu i zelenišno đubrenje, kako bi zemljište bilo stalno pod zelenim pokrivačem. Ovim se sprječava zakorovljenost, stvaranje pokorice, ispiranje hraniva, erozija, a poboljšava struktura zemljišta;
• Mijenjati lisnate i korijenaste kulture, žitarice, kako bi se smanjila zakorovljenost usjeva;
• Gdje god postoji opasnost od zaraze određenim biljnim bolestima ili štetočinama, treba izbjegavati sjetvu ili sadnju kultura koje su na njih osjetljive. Ovdje treba poštovati pravila o minimalnom broju godina nakon kojih neka kultura može ponovo doći na isto mjesto.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari