Odlomak

Budžet je finansijski instrument kojim se vrši prikupljanje sredstava mehanizmom javnih prihoda (porezi, doprinosi, takse i drugi oblici javnih prihoda ), s jedne strane, i njihovo plansko (namensko) trošenje kojim se  finansiraju javni rashodi, s druge strane.

Upotreba budžeta kao osnovnog instrumenta finansiranja opštih društvenih potreba opravdana je iz sledećih razloga:

  • Obezbjeđuje se preglednost i  jednostavnost uvida u sve javne prihode i javne rashode, sve je u jednom dokumentu,
  • Svi prihodi i rashodi su vidljivi, dobro su sistematizovani i lako uočljivi.
  • Primjena jedinstvenog instrumenta finansiranja iziskuje manji tehnički rad i režijske troškove.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari