Odlomak

1. UVOD

Stanovništvo je broj ljudske populacije u određenoj geografskoj jedinici, npr. gradu ili državi i koji čine etničku, rasnu ili narodnu jedinicu. Statistika se bavi podacima na tom polju. To je dinamička kategorija, izložena je stalnim promjenama. Prostorno i vremenski obilježava ga razmještaj, gustoća naseljenosti, rodnost, smrtnost, prirodni priraštaj ili pad, sastav prema spolu, dobi, vjeroispovijesti, ekonomskoj djelatnosti, zatim obilježja kao što su aktivno uzdržavano stanovništvo, seosko i građansko stanovništvo, poljoprivredno i  nepoljoprivredno, itd. Prvi pojedinačni popisi stanovništva javljaju se u robovlasničkim državama, a sustavni potkraj 18. i početkom 19. stoljeća. U popisu stanovništva nalaze se podaci o dobnoj, spolnoj, ekonomskoj, vjerskoj i drugim strukturama stanovništva, o zaposlenosti, priraštaju, itd. Stanovništvo se do sredine  19. stoljeća sporo povećavalo. Nakon industrijske revolucije, a osobito nakon 1950. stanovništvo se ubrzano povećava, najbrže u siromašnim zemljama Afrike i Azije. Stanovništvo je predmetom proučavanja demografije, ali i nekih drugih znanosti, npr. demogeografije, antropologije, ekonomije, biologije, sociologije itd.(Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga, Zagreb, 2005, str. 291).

2. PODACI I METODE

Demografija je znanost koja istražuje stanovništvo i promjene u njemu uvjetovane povoljnim zbivanjima, gospodarskim i društvenim kretanjima. U širem značenju  se bavi proučavanjem brojnog stanja i prostornog razmještaja stanovništva, prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva  i promjene u društvenim, ekonomskim i drugim strukturama koje imaju odraza na promjene u stanovništvu.(Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga, Zagreb, 2005, str. 58.). Demografija kao znanost o dinamici stanovništva obuhvaća proučavanje njegove veličine, strukture i razdiobe, te kako se stanovništvo mijenja tijekom vremena zbog rođenja, smrti, migracija i starenja. Demografska analiza može se odnositi na čitava društva ili skupine definirane kriterijima poput obrazovanja, nacionalnosti, religije i etniciteta. Najraniji moderni popis stanovništva* izvršen je u Britaniji 1801. godine. U mnogim zemljama, posebice u trećem svijetu, pouzdani demografski podaci se još uvijek teško prikupljaju. Stanovništvo Nigerije je primjerice tijekom 1980-ih široko procjenjeno na oko 101 milijun ljudi, dok je popisom stanovništva iz 1991. popisano manje od 89 milijuna ljudi. Demografi procjenjuju da je na početku naše ere na zemlji živjelo svega 250 miliona stanovnika. Za nešto više od 16 vijekova taj broj se jedva udvostručio (krajem 16. vijeka bilo je 500 miliona ljudi). Da bi se tokom narednih samo 100 godina, tačnije 1804. godine, broj stanovnika udvostručio: od 500 miliona na oko 1 milijardu. Od početka 20. vijeka broj stanovnika raste velikom progresijom, odnosno, putem “demografske eksplozije”*. (Osnove socijalne politike, Milanka Miković, Sarajevo, 2009, str.60).
*Popis stanovništva – najkrupnije statističke akcije koje treba da obuhvate cjelokupno stanovništvo zemlje. Cilj je da se prikupe podaci o broju i sastavu stanovništva.(Demografija-skripta, prof.dr. Hasan Zolić, Sarajevo, februar 2007).
*Demografska eksplozija – nagli rast stanovništva do kojeg dolazi u drugom stadiju demografkse tranzicije u kojem stopa nataliteta ostaje visoka, a smanjuje se stopa mortaliteta. U Europi i Sjevernoj Americi došlo je do demografske eksplozije u 19. stoljeću. Danas je ona izrazita i puno snažnija u zemljama u razvoju, te se govori o demografskoj eksploziji. U nekim od njih stopa mortaliteta počela se smanjivati već 30-tih godina 20. stoljeća, ali je do punog zamaha demografske eksplozije došlo u njima nakon II svjetskog rata širenjem temeljne zdravstvene zaštite, suzbijanjem najtežih zaraznih bolesti, a osobito smanjenjem smrtnosti dojenčadi.(Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga, Zagreb, 2005, str. 58).
U nekim od njih Prema svjetskim statistikama, trenutačno na svijetu živi oko 6 483 600 000 stanovnika. Države sa najvećim brojem stanovnika jesu Kina, Indija, SAD, Indonezija, Brazil, Pakistan, Bangladeš, Rusija, Nigerija, Japan.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari