Odlomak

Svedoci smo porasta broja prirodnih katastrofa. Prirodne katastrofe nastaju delovanjem prirodnih sila, a manifestuju se kao nastajanje zemljotresa, požara (uključujući i šumske požare), poplava, suša, snežnih lavina, olujnog nevremena, odrona i klizanja tla, vulkanskih erupcija itd. Jedna od zajedničkih karakteristika prirodnih ugrožavanja, koja se odnosi na većinu njih, je iznenadnost nastanka (npr. zemljotresi, odroni i klizanje tla, požari otvorenog prostora i dr.) Kroz naučna dostignuća i modernu tehnologiju, danas se već može predvideti nastanak neke od prirodnih ugrožavanja po mestu i vremenu (npr. poplave, niske temperature, suša i sl.). Nesavestan odnos prema prirodi sve više uzima svoj danak.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari