Odlomak

DSM IV navodi šest grupa poremećaja impulsa koji nisu klasifikovani na drugim mestima:
1. Intermitentni eksplozivni poremećaj
2. Kleptomanija
3. Piromanija
4. Patološko kockanje
5. Trihotilomanija
6. Poremećaji kontrole impulsa nespecifikovani drugačije ( kompulzivna kupovina, internet adikcija, zavisnost od mobilnog telefona, ponavljajuće samomutilacije, kompulzivno seksualno ponašanje)
Istorija ovih poremećaja seže do Eskirola koji je 1838. godine uveo pojam monomanic instinctives kojim je opisivao ponašanje koje karakteriše neodoljiv podsticaj bez jasnog motiva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Psihijatrija Vladimir Diligenski
  • Školska godina: Vladimir Diligenski
  • Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Medicinski fakultet  

Više u Skripte

Komentari