Odlomak

UVOD

Metode ispitivanja su zasnovane na poznatim teorijskim naučnim postavkama dialektičkog materijalizma, teorije sistema i informacija, kao i drugih srodnih ekonom.nauka, makro i mikro aspekta.

Tako se obezbeđuje da se pomoću analize poslovanja dođe do objektivnih, naučno zasnovanih, analitičkih zaključaka. Osnovne metode analize su metode upoređivanja i raščlanjivanja. Metoda upoređivanja se sastoji u sagledavanju odnosa, a metoda raščlanjivanja u oceni sadržinskog sastava predmeta posmatranja. Od ostalih metoda najčešće se koriste metode uzročnosti i eliminasanja.

Pristup tretiranju metoda i njihov izbor u analizi je, u stvari, traženje odgovara na pitanje: kako analizirati?

Reč je, zapravo, o onim metodama kojima se osmišljeno i racionalno operacionalizuje proces analize, odnosno »neprekidan proces sistematskog ispitivanja i ocenjivanja.«.

Već iz ove polazne odrednice poimanja analize kao procesa ispitivanja i ocenjivanja izbija zahtev za izborom metoda kojima se operacionalizuje ispitivanje i metoda kojiima se u procesu ocenjivanja ono do čega se u ispitivanju došlo osmišlčjava u jednu logičku celinu – spaja, sintetizuje. Drugim recima, metoda kojima se u procesu analize na temelju metodski razvijene indukcije dolazi ponovo do saznanja u tom procesu analize dedukcijom.

Indikacija i dedukcija se pretpostavljaju i isprepliću. Jer kad polazimo od pojedinačnog, za njega smo se opredelili na osnovu opštih saznanja; a, kad polazimo od opšteg, to opšte se formuliše na osnovu pojedinačnih saznanja. Ove metode i njihova jedinstvena primena su svojstvo svakog naučnog proučavanja.

Polazna odrednica poimanja analize kao procesa ispitivanja i ocenjivanjau metodološkom smislu, koji se pretpostavljaju i isprepliću, u stvari, temelji se na osnovanoj postavci: da je sinteza (ocenjivanje) završetak analize, a da joj prethodi metodološki razvijeno ispitivanje koje pruža osnovu pojedinačnih elemenata koji se sintezom spajaju u jednu logičnu celinu, iz koje se jasno da uočiti zakonomernost koja je i ciij analize.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese