Odlomak

Pojam ekonomije kao nauke
Termin EKONOMIJA potice od grckih reci oikos – kuca i nomos-zakon. Bukvalno u prevodu predstavlja zakone pomocu kojih se upravlja kucom. Ekonomija kao nauka predstavlja iznalazenje metoda cija primena u procesima ekonomskih aktivnosti ljudi ) proizvodnja, potrosnja, raspodela i razmena materijalnoh dobara i usluga)omogucava uspesno upravljanje
NEKOM KUCOM.
Postoje 2 osnovna pristupa u izučavanju ekonomije kao nauke?

1)se odnosi na izučavanje ekonomije kroz istorijske promene društveno-ekonomskih formacija i oblika svojine.
2)se odnosi na iznalaženje metoda čija primena u procesima ekonomskih aktivnosti stalno povećava racionalnost ekonomskog ponašanja pojedinca,preduzeća,domaćinstva i države.

 
Ljudske potrebe
Zašto se ljudi bave ekonomijom?
Zato što moraju da iznalaze i sprovode metode u proizvodnji,raspodeli,razmeni i potrošnji materijalnih dobara i usluga,pomoću kojih se uspešno upravlja domaćinstvom,preduzećem ili privredom jedne države. Ljudi se bave ekonomskih aktivnostima radi zadovoljenja svojih potreba.

 

Oblici ekonomskih aktivnosti
Proizvodnja,potrošnja,raspodela i razmena

 

Proizvodnja
Proizvodnja je ekonomska aktivnost tokom koje čovek svojim radom i pomoću sredstava za rad odvaja delove prirode koje prerađuje i prilagođava radi zadovoljenja svojih potreba.Iz same definicije proizilazi da su elementi procesa proizvodnje

  • ljudski rad – se podrazumeva svaka svrsishodna osmišljena aktivnost čoveka prema prirodi koja se temelji na predhodno stečenim znanjima i iskustvima o određenoj aktivnosti.
  • sredstva za rad – (alati,mašine,uređaji…).Pomoću njih deluje na prirodu i obrađuje prirodne materije,i na taj način delove prirode prilagođava svojim potrebama.
  • predmeti rada – su delovi prirode na koje čovek deluje sredstvima za rad da bi ih prilagodio radi zadovoljenja svojih potreba.Najopštiji predmet rada je zemlja

U savremenoj proizvodnji se umesto pojma elementi procesa proizvodnje koristi se pojam faktori proizvodnje. To su rad,zemlja i kapital. Zbog nedovoljnosti faktora proizvodnje i njihove alternativne upotrebe postoje tri osnovna ekonomska problema koja mora da rešava svako društvo i zbog čega postoje ta tri osnovna ekonomska problema?

1)se odnosi na strukturu proizvodnje.Treba naći odgovore na pitanja:šta proizvoditi,koju vrstu robe proizvoditi i u kojoj količini proizvoditi pojedine robe.
2)se odnosi na metod proizvodnje.Treba naći odgovor na pitanje kako proizvoditi.
3)svake privrede nije direktno vezan za proizvodnju već za raspodelu ukupnog društvenog proizvoda.Pitanje:za koga se dobra i usluge proizvode

 
Kombinacija faktora proizvodnje
Faktori proizvodnje su ograniceni i nedovoljni. Oskudica jednog faktora,može da se nadoknadi upotrebom nekog drugog faktora. Jedan proizvod moze da se proizvede sa 50 radnika uz koriscenje skromne zastarele opreme, aisto moze i sa jednim radnikoam uz koriscenje najnovije tehnologije.U prvom slucaju mnogo rada a malo kapitala. Takva kombinacijafaktora proizvodnje ima obelezje koriscenja radno intenzivne tehnologije. U drugom slucaju koristi se mnogo kapital a malo rada i takva kombinacija faktora proizvodnje ima obelezje koriscenja kapitalno intenzivne tehnologije.

 
Proizvodne mogucnosti i oportunutetni trosak
Ekonomija kao nauka se bavi izborom između alternativnih upotreba oskudnih faktora proizvodnje. Proizvodne mogucnosti neke privrede predstavljaju potencijal koji u određenom periodu data privreda može da ostvari sa odgovarajućim izborom raspoloživih faktora proizvodnje i kada posluje sa maksimalnom tehničkom efikasnošću.Koncept oportunitetnog troška je nastao kao posledica činjenica da su:

1)faktori proizvodnje oskudni,
2)da je moguća alternativna upotreba faktora proizvodnje.

 

Potrošnja
Potrošnja je oblik ekonomske aktivnosti tokom koje se troše rezultati proizvodnje i zadovoljavaju ljudske potrebe. Postoje – Neproizvodna – sastoji se iz lične) predstavlja proces trosenja materijalnih dobara i usluga od strane pojedinca) i javne potrosnje ( zadovoljavanje onih ljudskih potreba koje nije moguce zadovoljiti na individualni nacin kao npr. Troskovi skolovanja, razne vrste zabava razvoj nauke i kulture itd. – proizvodna potrošnja – trosenje sredstava za proizvodnju tokom proizvodnog procesa da bi se dobila nova materijalna dobra i usluge kojima ce se zadovoljiti neke nove potrebe.

 
Raspodela
Raspodela j oblik ekonomske aktivnosti raspoređivanja materijalnih dobara koja su stvorena u procesu proizvodnje između pojedinih društvenih grupacija i pojedinaca.Novostvorena materijalana dobra se raspoređuju:

1)između vlasnika sredstava za proizvodnju – obavlja se tokom procesa proizvodnje.
2)između vlasnika sredstava za proizvodnju i neposrednih proizvođača-primarna raspodela – ovo je osnovna raspodela i u njoj ucestvuju vlasnici sredstava za proizvodnju i neposredni proizvodjaci.
3)između proizvodnog i neproizvodnog dela stanovništva-sekundarna raspodela – podrazumeva odvajanje dela novostvorenih materijalnih dobara i usluga neproizvodnom delu stanovnistva.

 
Razmena
Razmena je oblik ekonomske aktivnosti u kome se uspostavlja veza između proizvodnje i potošnje. U primitivnim drustvenim zajednicama povremeno su se razmenjivali samo odredjeni viskovi nekih vrsta proizvoda. To je prvi oblik razmene i naziva se trampa.

 

Merkantilizam
Merkantilisti su prvi ekonomski mislioci sa koliko-toliko zaokruženim i konzistentnim ekonomskim učenjem.Vladaju u vreme početka razvoja tehnike i naoružanja,razvoja međunarodne trgovine i formiranja svetskog tržišta.Najpoznatiji predstavici:Antonio Sera,Antoan Monkretjen,Tomas Mun.Osnovni teorijski principi markantilističkog ekonomskog učenja su

1)bogatstvo jedne države izražava se u novcu,odnosno plemenitim metalima,
2)ukoliko u zemlji nema rudnika zlata i srebra,do novca se dolazi jedino putem spoljne trgovine,a to znači
3)izvoz roba dovodi do priliva novca u zemlju čime se povećava bogatstvo države,a uvoz dovodi do odliva novca čime se smanjuje bogatstvo države.

Rani merkantilizam je poznat kao monetarni sistem ili bulionizam. On traje do kraja XVI veka i zalaze se za sistem novcanog bilansa u spoljnoj trgovini.Razvije merkantilizam se zalaze za princip trgovinskog bilansa u spolnoj trgovini.

 

Fiziokratizam
Fiziokratija ( grcka rec) je vladavine prirode. Fiziokratizam je homogena skola ekonomske misli, lije se ucenje uglavnom svodi na stavove francuskog ekonomiste Fransoa enea.Fiziokrati se bave proizvodnjom i to poljoprivrednom jer je zemlja izvor svih bogatstava,a država treba da interveniše samo u oblasti oporezivanja zemlje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese