Odlomak

Knjige su u smilsu poreskog knjigovodstva pravilnik o knjigovodstvu javnih prihoda i ostale evidencije o stanju utvrđivanja, naplate, rasporeda, preknjižavanja dugova, preplata, obračun kamate, troškova prinudne naplate, povraćaja, storniranja i odloženih naplata javnih prihoda za fizička lica, pravna lica i preduzetnike kojima se vrši utvrđivanje i naplata ili samo naplata javnih prihoda.
U knjigama se obezbeđuju podaci za:

1) uvid u stanje i kretanje utvrđenih i naplaćenih javnih prihoda po vrstama, oblicima i rokovima dospelosti za naplatu po obveznicama;
2) prenos stanja iz prethodne godine;
3) raspoređivanje i preknjižavanje javnih prihoda na popisane račune;
4) stanje dugova i preplata po obveznicama javnih prihoda;
5) obračun kamate;
6) troškove prinudne naplate, povraćaj, storniranje i odloženu naplatu javnih prihoda;
7) izradu analiza, izveštaja, informacija i saopštenja o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prohoda;
8) ocenjivanje i sagledavanje mera ekonomske i socijalne politike u oblasti javnih prihoda.

Knjige se vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, s tim što se svaka promena iskazuje na dva računa tako da isti iznos jedan račun duguje a drugi račun potražuje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Poslovne knjige u poreskom knjigovodstvu -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari