Odlomak

REZIME

Sistem se najopštije definiše kao skup objekata i njihovih međusobnih veza usmerenih ka ostvarivanju zajedničkog cilja. Informacioni sistem (IS) je uređeni i integrisani skup ljudi, podataka, procesa, interfejsa, mreža i tehnologija koja su u međusobnoj podršci i poboljšanja svakodnevnih poslovnih operacija i podrške menadžmentu u rešavanju poslovnih problema, planiranja, upravljanja, predvidjanja, koordisanja i donošenja odluka. Informacione tehnologije (IT) predstavljaju kombinaciju računarske tehnologije (hardver i softver), telekomunikacije tehnologije. Poslovni informacioni sistemi su informacioni sistemi koji podržavaju poslovne funkcije i obezbeđuju poslovnu inteligenciju i analitiku. ERP(Enterprise Resource Planning) predstavlja softver koji integriše i automatizuje sve aspekte poslovanja preduzeća i omogućava svim zaposlenima dobijanje i deljenje pouzdanih informacija. Poslovni informacioni sistemi igraju unakrsnu ulogu u sticanju i održavanju konkurentske prednosti u odnosu na druge organizacije iz iste industrijske branše. Analiza lanca vrednosti organizacije može da ukaže na oblasti koje mogu da obezbede organizaciji konkurentnu prednost.

Ključne reči: Sistem, Informacioni sistem, Informacione tehnologije, Poslovni informacioni sistemi

 

 

 

 UVOD

Poslovni sistem možemo raščlaniti na niz podsistema, a dalje svaki podsistem na njegove podsisteme, itd. Ovaj proces se zove proces dekomponovanje organizacije, a omogućava nam analizu funkcionisanja same organizacije.

Kada se govori o informacionim sistemima većina autora polazi od automatske obrade podataka i u definicijama se obično nabrajaju komponente, delatnosti i svojstva informacionog sistema. Polazeći od sistemskog pristupa, informacioni sistem možemo definisati kao sređeni skup metoda, procesa i operacija za prikupljanje, čuvanje, obradu, prenos i distribuciju podataka u okviru jedne organizacije, uključujući i opremu koja se u te svrhe koristi i ljude koji se tim aktivnostima bave. Pod automatizovanim informacionim sistemom podrazumeva se sistem u čiju opremu su uključeni i računari. Razume se i u takvim sistemima neki procesi se ne mogu automatizovati već se i dalje moraju obavljati ručno ili uz direktno učešće ljudi.

Na informacioni sistem možemo gledati kao na fabriku za proizvodnju informacija. U takvoj fabrici ljudi se bave rutinskim i kreativnim delom posla, analizom i definicijom problema i donošenjem odluka. Pri tome koriste naučne metode i postupke za istraživanje, opisivanje i rešavanje zadataka i računare kao sredstvo za realizaciju rešenja. Računari najčešće služe za brzo i tačno rešavanje zadataka koji se mogu formalizovano opisati i za koje se mogu dati algoritmi rešenja.

Informacioni sistem kao deo upravljačkog sistema prikuplja podatke i transformiše ih u informacije. Na taj način omogućava se efikasno upravljanje pomoću informacija. On danas podrazumeva najveće učešće računara u procesu rada, od komercijalne obrade podataka, preko mašina i alata sa numeričkim upravljanjem, do automatizovanih fabrika. Informacioni sistemi za pomoć u odlučivanju firmama predstavljaju viši kvalitet u razvoju informacionih sistema. Od njih se traži ne samo da svim korisnicima učine dostupnim informacije koje su im potrebne za izvršavanje njihovih zadataka, već da, na osnovu ugrađenih optimizacionih algoritama, ukažu na način korišćenja informacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese