Odlomak

Ljudi u društvu svakodnevno stupaju u najrazličitije odnose, i stupajući u te odnose ljudi se ne mogu ponašati po svom nahođenju, već se moraju pridržavati izvesnih pravila ponašanja. Tako je pravna teorija kod nas usvojila shvatanje i definisala pravo kao skup pravila ponašanja u društvu čiju primenu obezbeđuje država.

U pravnoj teoriji i filozofiji pravo es određuje ne samo kao idealna već i kao duhovna pojava, tj. kao skup misli i kao realna pojava. Kao realna pojava pravo je vezano za ljude i njihovu psihu kao i za njihovo društvo. Takođe mogu se utvrditi i tri različita pristupa pravu a to su Jusnaturalizam za koga je pravo pre svega etička pojava, a tek onda norma i ponašanje. Zatim sledi Legalizam i Normativizam.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari