Odlomak

Preduzetnici su oni ljudi koji posjeduju sposobnost da vide šansu u okruženju i da je iskoriste. Preduzetnici su okaraktarisani, kao ljudi sa kreativnošću i vizijom, koji svoje snove pretvaraju u realnost. Pogrešno je poistovjećivanje preduzetnika sa vlasnicima malih firmi ukoliko nemaju navedene karaktaristike.
Preduzetnik je osoba koja je spremna da preuzme rizik i inicijativu da bi ostvarila profit.
Preduzetnici su oni koji prebacuju ekonomske resurse iz oblasti niske produktivnoszi u oblast visoke produktivnosti. Preduzetnici stvaraju vrijednost koristeći neku formu promjene, bilo u tehnologiji, materijalima, cijenama ili demografiji.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Preduzetništvo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari