Odlomak

U ovom radu su predstavljeni interesantni problemi koji se tiču prekrivanja skupova (tela) u ravni(prostoru) manjim figurama(telima) kao i rešeni i otvoreni problemi iz ove oblasti kombinatorne geometrije. Na samom početku će biti obrad̄ene neke osnovne
definicije, dok se neki termini podrazumevaju pa neće biti definisani, a glavnu temu čine dokazivanje i formulacija nekih poznatih problema iz ove oblasti i rešavanje nekih problema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari