Odlomak

Pametna kuća (eng. Smart house),kuća sa integrisanim sistemomse smatra pametnom kućom. Pametna kuća je sistem koji u najširem smislu podrazumeva integraciju raznih, pre svega električnih, uređaja u domaćinstvu kojima se može upravljati na različite načine. U skladu sa životnim stilom, navikama i potrebama korisnika, sistemom se upravlja univerzalnim daljinskim upravljačem, mobilnim ili fiksnim telefonom, ili preko laptopa.
Naziv pametna kuća (eng. Smart house),prvi put je spomenut 1984. godine, od straneameričke organizacijeza izgradnju stambenih objekata(Dingli&Seychell). Kreirali su grupu kojusu nazvali„Smart house“sa ciljem da se u modernenovoizgrađene domoveinstalira nekoliko segmenatainovativnih tehnologija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 78 stranica
  • ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO dr.Dragan Brajović
  • Školska godina: dr.Dragan Brajović
  • Diplomski radovi, Skripte, Elektrotehnika
  • Srbija,  Čačak,  Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku  

Više u Diplomski radovi

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese