Odlomak

 

Funkcionisanje kompanija koje proizvode poljoprivredne i prehrambene proizvode usmereno je ka satisfakciji potreba stejkholdera, posebno potreba potrošača. Kvalitet hrane prilagođen potrebama i očekivanjima kupaca osnova je opstanka kompanija i njihovog prilagođavanja uslovima na tržištu. Postoji povezanost između kvaliteta i konkurentnosti jer nivo kvaliteta ukazuje i na nivo konkurentnosti. Evropsko tržište nameće obavezu obezbeđenja odgovarajućih standarda i u oblasti proizvodnje hrane. Takođe, globalno okruženje zahteva da se plasman hrane odvija uz pomoć inovativnog marketinga. Poslovni imidž kompanija jača uz poboljšanje eko performansi preduzeća, naročito uz eko marketing. Briga o eko kvalitetu odnosi se na oblasti nabavke sirovina, proizvodnje gotovih proizvoda, skladištenja, prodaje, distribucije, odlaganja otpada, informisanja potrošača i eko obeležavanja. Zbog toga i upravljanje ekološkim performansama kompanija postaje jedan od prioriteta u upravljanju. Izražena je potreba stvarnog poštovanja prava potrošača, što uključuje i pravo na obeštećenje.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Menadžment kvaliteta prof. dr.Milutin Djuričić
  • Školska godina: prof. dr.Milutin Djuričić
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Užice,  Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija u Užicu  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari