Odlomak

TUŽBA RADI POBIJANJA DUŽNIKOVOG BESPLATNOG RASPOLAGANJA

OPŠTINSKI SUD U _______________

TUŽILAC: _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____
TUŽENI: _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____

Radi: pobijanja dužnikovog besplatnog raspolaganja
Vrednost spora: _______________ dinara
TUŽBA
Pravnosnažnom krivičnom presudom Opštinskog suda u _______________, K. br. _____/_____ od __________ godine, neparničar _______________ oglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora zbog učinjenog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika. Istom presudom, tužilac, kao lice oštećeno krivičnim delom, u pogledu imovinsko-pravnog zahteva (naknada štete) upućen je na parnicu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese