Odlomak

CILJEVI PREDUZEĆA
U tradicionalnoj teoriji se pretpostavlja da je maksimiziranje profita jedini cilj preduzeća, jer se preduzeće poistovećuje sa vlasnikom koji nabavlja resurse i proizvodi isključivo za razmenu, pa teži da ostvari maksimalno mogući profit.
Vlasnik-preduzetnik je savršeno informisan, posluje u savršenoj konkurenciji i donosi odluke koje maksimiziraju profit.

Preduzeće se posmatra kao „crna kutija“, jer se tačno zna kako će preduzeće reagovati na promenu odnosa ponude i tražnje.

U tržišnim uslovima, gde je profit jedini cilj, svako preduzeće mora da minimizira svoje troškove, pa se ova efikasnost prenosi na celo društvo i dovodi do opšteg društvenog
blagostanja.

Kada je konkurencija oštra, preduzeće mora da bude ekonomično i rentabilno. Pri tome se fokusira maksimiziranje kratkoročnog profita.

Ako neko preduzeće postane dovoljno veliko i jako da može da utiče na cenu, onda može da donosi odluke usmerene na maksimiziranje dugoročnog profita.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari