Odlomak

1.  PRAVNE, OBIČAJNE I MORALNE NORME

Pravila ponašanja koja su sankcionisana od strane države su pravne norme. Država može da sankcioniše na više načina. Postoji krivično kažnjavanje, prekršajno kažnjavanje, naknada štete-ona je tipična za privredno pravo.
Država je tvorevina ljudskog društva zasnovana na prinudi. Država je tvorevina prava.
Postavlja se pitanje: sta je starije država ili pravo? To je filozofsko pitanje,otprilike su nastali u isto vreme; jedno bez drugog ne mogu.
Država ima svoje elemente. To su:

  •    stanovništvo
  •    teritorija
  •    organi vlasti

Pitanje suverenosti se ostvaruje kroz državni aparat, koji dovodi do toga da je državna vlast nezavisna.
Funkcije države su sledeće:

1.   zakonodavna
2.   upravna
3.   sudska

Zakonodavna funkcija znači donošenje pravnih akata (zakona) od strane najviših državnih organa. U našoj zemlji skupština donosi zakone. Upravna funkcija je sprovođenje pravnih akata u samom društvu i to se obavlja preko državnih organa. Sudska  funkcija je rešavanje konfliktnih situacija primenom pravnih normi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese