Odlomak

Banke su jedna od najsnažnije regulisanijih djelatnosti, a pravila o kapitalu banaka jedan od najznačajnijih aspekata takve regulacije.

Značaj proističe iz uloge koju banke imaju u finansijskom posredovanju, važnosti kapitala banaka za pouzdanost (čvrstinu) banaka i napora međunarodne zajednice da usvoji zajedničke standarde kapitala banaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari