Odlomak

Propisi o upravnom postupku sadrže pravila koja regulišu forme radnji i donošenje upravnih akata od strane organa državne uprave i organizacija kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise rešavaju o pravima, obavezama i pravnim interesima stranaka koje učestvuju u upravnom postupku. Propisi o upravnom postupku imaju za cilј da obezbede pravilnu primenu materijalno – pravnih propisa kojima su regulisane pojedine upravne materije. Bez propisanih pravila upravnog postuka moglo bi da dođe do proizvolјnosti, pa i samovolјe organa koji primenjuju meterijalno – upravne propise na konkretne slučajeve, a to bi moglo dovesti i do nepravilne primene meterijalno – pravnih propisa 1.

Faze prvostepenog upravnog postupka

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Upravno i prekršajno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese