Odlomak

Z A K O N O R A D U

I – OSNOVNE ODREDBE

Ovim zakonom uredjuju se nacin i postupak zakljucivanja ugovora o radu izmedju radnika i poslodavca, radno vrijeme, odmori i odsustva, plate i naknade po osnovu rada, zastita prava iz radnog odnosa, reprezentativnost sindikata i poslodavaca, zakljucivanje i primjena kolektivnih ugovora, rjesavanje sporova izmedju radnika i poslodavaca, prestanak ugovora o radu i druga prava i obaveze.Prava i obaveze iz radnog odnosa nastaju s danom kad radnik, na osnovu ugovora o radu, stupi na rad kod poslodavca.Radnikom, smatra se lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu.

Poslodavcem, u smislu ovog zakona, smatra se preduzeće, ustanova, banka, organizacija za           osiguranje, udruženje, agencija, zadruga.

 • Zabrana diskriminacije radnika zbog rase, etničke pripadnosti, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja i ubjeđenja, socijalnog porijekla.
 • Radnici imaju pravo da organizuju sindikat i da se u njega učlanjuju.Poslodavci imaju pravo da po svom slobodnom izboru organizuju odgovarajuća udruženja poslodavaca i da se u njih učlanjuju. Osnivaju se bez ikakve prethodne saglasnosti bilo kog državnog organa.
 • Poslodavcima i udruženjima poslodavaca, zabranjeno je da se miješaju u organizovanje i rad sindikata, ili da, uz davanje materijalne ili druge podrške sindikatu, kontrolišu njegov rad i obrnuto.
 • Zakonita djelatnost sindikata i udruženja poslodavaca ne može se trajno niti privremeno zabraniti.Sindikalne organizacije upisuju se u registar sindikalnih organizacija, koji propisuje i vodi  ministarstvo nadležno za poslove  rada.
 • Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu, bliže se uređuju prava po osnovu rada, obim prava i način i postupak njihovog ostvarivanja, on je obavezujuci za poslodavca i za radnike koji su kod njega zaposleni.
 • Pravilnik o radu dužan je da donese svaki poslodavac koji ima više od 15 zaposlenih radnika.Prijedlog pravilnika o radu poslodavac dostavlja na upoznavanje sindikatu i savjetu radnika, cije je misljenje duzan razmotriti prije donosenja pravilnika o radu.
 • Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu ne moze se odrediti manji obim prava, ali mogu se odrediti povoljnija prava od prava utvrđenih ovim zakonom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 28 stranica
 • Radno pravo
 • Školska godina:
 • Skripte, Pravo
 • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  Univerzitet Sinergija u Bijeljini   Singidunum - Sinergija
 • ,

Više u Pravo

Više u Skripte

9 replies on “Radno pravo – zakon o radu”

damika says:

odlicna tema za rad!

tijana94 tijana94 says:

Zasto ne mogu da preuzmem ovu skriptu? Molim vas pomozite.. staging-studentirs.kinsta.cloud/skripte/radno-pravo-10/

DubravkaD DubravkaD says:

Jovana,
Skriptu ne možete preuzeti ako nemate dovojno kredita.
Da biste skupili kredite potrebno je da pošaljete rad putem forme “POŠALJI SVOJ DOKUMENT” na sajtu i nakon što bude objavljen dobićete kredite, apostoje i drugi načini za prikupljanje kredita (PRAVILNIK KREDITA).
Važno je da je rad ispravan i da već ne postoji na sajtu jer u suprotonom neće biti objavljen i nećete dobiti kredite.
Prilikom slanja morate biti ulogovani na sajtu kako bi rad stigao pod Vašim korisničkim imanom.
Pozdrav,
staging-studentirs.kinsta.cloud

tijana94 tijana94 says:

da sve je to u redu..imam i kredit a preuyimala sam vise puta tkd. znam kako ide ali samo ova nece nesto..

tijana94 tijana94 says:

Zasto ne mogu da ostavim komentar

tijana94 tijana94 says:

imam kredit i uyimala sam nekoliko outa tkd.znam kako ide ali ova skripta nece nesto.

tijana94 tijana94 says:

ne pojavljuje se nemate kreita nego samo mi izbaci kad kliknem preuzmi.. a svaka druga skripta hoce.

tijana94 tijana94 says:

ne pojavljuje se nemate kredita nego samo me izbaci kad kliknem preuzmi.. a svaka druga skripta hoce.

Pecaa says:

Jako dobra skripta!

Komentari

Click to access the login or register cheese