Odlomak

IZVRŠNI REZIME

Autor teksta studije slučaja Cola Wars Continue: Coke and Pepsi in theTwenty-First Century je David B. Yoffie, profesor međunarodne poslovne administracije na Harvard Business School.2

Studija slučaja objašnjava ekonomiju industrije bezalkoholnih pića i njen odnos s dobiti, uzimajući u obzir sve faze lanca vrijednosti industrije bezalkoholnih pića. Studija je fokusirana
je na rat između kompanija Coca Cole i Pepsi Cole, kao tržišnih lidera u ovoj industriji. Analiziraju se uticaji globalizacije na konkurenciju i interakcije u industriji, kao i različite faze lanca vrijednosti kao što su: koncentrati proizvođača, punionica, maloprodajni kanali i dobavljači.
U studiji slučaja prepoznata su četiri glavna dijela uključena u proizvodnju i distribuciju gaziranih bezalkoholnih pića: proizvođači koncentrata, punionica, maloprodajni kanali i dobavljači. Kroz analizu slučaja bavili smo se problematikom i prepoznavanjem unutrašnjih i vanjskih problema sa kojima su se u svom dugogodišnjem radu susretale kompanije Coca Cola i Pepsi. U ovoj analizi ograničili smo se na nekoliko sljedećih pitanja vezanih za identifikaciju problema vezanih za dugogdišnji konkurentski rat u ove dvije kompanije:

1. Pomažu li inovacije Coca Coli i Pepsi u poboljšanju trenutne tržišne pozicije?
2. Da li je kod uvođenja novog proizvoda nužno istraživanje tržišta?
3. Je li Coca Cola je mogla uspjeti bolje u Europi?
4. Jesu li ove dvije kompanije vodile računa o promjeni svijesti kod potrošača?
5. Je li Coca Cola opravdano povećala cijene koncentrata punionicama?
6. Da li oglašavanje proizvoda igra važnu ulogu u promjenama namjera potrošača prema proizvodu?

Nakon identifikacije i analize problema, a s obzirom da se u analizi ovog slučaja ne raspolaže svim neophodnim informacijama, u nastavku su date određene preporuke, kao i pretpostavke za rješavanje navedenih problema. Ako sagledamo probleme jedan po jedan, jasno je da je Pepsi u prošlosti uspjela istrgnuti udio tržišta od Coca Cole, zbog vanjskih i unutarnjih problema. Coca Cola je mogla spasiti situaciju da je rukovodstvo bilo više taktično. Sa stanovišta analize slučaja, problem ne bi trebao biti da zadrže svoje zarade tokom sljedećih deset godina, važnije pitanje je mogu li zadržati njihove stope rasta. Coca Cola i Pepsi moraju tražiti nova tržišta i povećanje potrošnje u tržištima u razvoju. Coca Cola bi trebala razviti strategije za daljnje osvajanje međunarodnog tržišta, te maksimalno poticati proširenje svoje ponude u smislu kupovine lanaca prehrambene industrije ili grickalica. Coca Cola bi se mogla fokusirati na nekoliko svojih pića u smislu da ih sama flašira i iskoristi svoje distribucijske kanale. Istraživanjem tržišta, segmentacijom potrošača i proizvodnjom različitih vrsta pića, obje kompanije mogu držati cjelokupnu dobit netaknutu. Dobiti na tržištu negaziranoih pića može biti upitna, ali postoje neke mjere koje mogu pomoći objema kompanijama u postizanju održavanja: diverzifikacija, marketing, održavanje brenda, nova tržišta, inovacije i istraživanje tržišta.
Za širenje tržišta obje kompanije bi trebale napredovati sa svojim inovacijama i proizvodima, te na taj način sticati veći broj potrošača, kako stalnih, tako i potencijalnih. Inovacije proizvoda su jako važne, jer one daju mogućnost veće konkurentnosti i veću zaradu na tržištu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese